Skip to main content
header

הודעות למועמדים ומתחרים נפתחה ההרשמה לתחרות מדענים ומפתחים צעירים בישראל תש"פ 2020.
 
למערכת ההרשמה לתחרות מדענים ומפתחים צעירים 2020 לחצו כאן
 
 

 
לו"ז להמשך התחרות:


07.11.2019סיום ההרשמה לתחרות באתר
28.11.2019סדנת מיון ראשונה במוזיאון המדע
09.12.2019הודעה על תוצאות סדנת המיון למועמדים ולאנשי הקשר
05.01.2020הגשת תקצירי העבודה
26.01.2020הגשת טיוטת פוסטר להדפסה A3
09.02.2020סדנה שנייה
הגשת עבודות כתובות לשיפוט
16.02.2020הגשת קבצים סופיים לפוסטר
15-17.03.2020ימי התחרות
 


שלב המיון הראשון של העבודות/הפרויקטים המוגשים לתחרות מתבסס על טופס "פרטים על העבודה" אותו אתם ממלאים באתר ההרשמה והמלצה אשר נכתבת ע"י מבוגר אשר מכיר אתכם ואת עבודת המחקר/פרויקט אשר ערכתם.
לאחר המיון הראשוני של העבודות, חלק מהתלמידים מוזמנים לסדנת מיון במוזיאון (ב 28.11.19).
 
חשוב לזכור שהמיון הראשוני בוחן את מידת ההתאמה של העבודה לתחרות מדענים ומפתחים צעירים. העובדה שלא מצאנו את העבודה מתאימה לתחרות אינה מעידה על טיבה, איכותה או מידת הצלחתה בשיפוט של משרד החינוך. בבואנו למיין את העבודות אנחנו מסתכלים, בין השאר, על החדשנות שלה, על היקף ההשוואות, הבדיקות והמדידות שנעשו. אנחנו שואלים את עצמנו האם עבודה מסכמת את מה שכבר ידוע בתחום או נותנת מבט חדש על הידע הקיים, הסבר או פרשנות חדשה.
 
תלמידים אשר מוזמנים לסדנת מיון ראשונה במוזיאון יצטרכו להתכונן ל 5 דקות של הצגת העבודה ולשים דגש על הדברים הבאים –
1. תוצאות – חלקיות או מלאות שיראו את הכיוון שאליו הולכת העבודה.
2. ייחוד העבודה/ חדשנות הפרויקט – מה נעשה בתחום, מה מוכר כבר בספרות ומה החדשנות.
3. חלקכם בעבודה
           
נוצר בתאריך: 17/11/14
עודכן בתאריך: 04/11/19