Skip to main content
header

הודעות למועמדים ומתחרים ההרשמה לתחרות מדענים ומפתחים צעירים בישראל לשנת תשפ״ג 2023 נפתחת בספטמבר 2022.


למערכת ההרשמה 
לתחרות מדענים ומפתחים צעירים 2023 לחצו כאן

 
לו"ז להמשך התחרות:

31.10.2022סיום ההרשמה לתחרות באתר ההרשמה
11.11.2022הודעה למועמדים ולאנשי הקשר
20.11.2022סדנת מיון ראשונה במוזיאון המדע בירושלים
27.11.2022הודעה על תוצאות סדנת המיון למועמדים ולאנשי הקשר
01.12.2022מפגש בזום למי שעבר את סדנת המיון והתקבל לנבחרת
29.12.2022הגשת תקצירי העבודה
23.01.2023הגשת טיוטת פוסטר להדפסה A3
30.01.2023סדנה שנייה
הגשת עבודות כתובות לשיפוט
20.02.2023
 
הגשת קבצים סופיים לפוסטר
27.02.2023הגשת סרטונים סופיים
12-14.03.2023ימי התחרות
 
שלב המיון הראשון של העבודות/הפרויקטים המוגשים לתחרות מתבסס על טופס "פרטים על העבודה" אותו אתם ממלאים באתר ההרשמה, תוצאות ראשוניות והמלצה אשר נכתבת ע"י מבוגר אשר מכיר אתכם ואת עבודת המחקר/פרויקט אשר ערכתם.
לאחר המיון הראשוני של העבודות, חלק מהתלמידים מוזמנים לסדנת מיון במוזיאון (ב 20.11.2023)
לוח הזמנים נקבע בהתאמה לתחרויות הבינלאומיות אליהן נשלחים הזוכים בתחרות.

חשוב לזכור שהמיון הראשוני בוחן את מידת ההתאמה של העבודה לתחרות מדענים ומפתחים צעירים. העובדה שלא מצאנו את העבודה מתאימה לתחרות אינה מעידה על טיבה, איכותה או מידת הצלחתה בשיפוט של משרד החינוך. בבואנו למיין את העבודות אנחנו מסתכלים, בין השאר, על החדשנות שלה, על היקף ההשוואות, הבדיקות והמדידות שנעשו. אנחנו שואלים את עצמנו האם עבודה מסכמת את מה שכבר ידוע בתחום או נותנת מבט חדש על הידע הקיים, הסבר או פרשנות חדשה.
 
תלמידים אשר מוזמנים לסדנת מיון ראשונה במוזיאון יצטרכו להתכונן ל 5 דקות של הצגת העבודה ולשים דגש על הדברים הבאים –
1. תוצאות – חלקיות או מלאות שיראו את הכיוון שאליו הולכת העבודה.
2. ייחוד העבודה/ חדשנות הפרויקט – מה נעשה בתחום, מה מוכר כבר בספרות ומה החדשנות.
3. חלקכם בעבודה

 
נוצר בתאריך: 17/11/14
עודכן בתאריך: 09/08/22