Skip to main content
header

הודעות למועמדים ומתחרים ההרשמה לתחרות מדענים ומפתחים צעירים בישראל תשפ"ב 2022 תפתח בספטמבר 2021.
לו"ז לתחרות 2022 יפורסם בסמוך לפתיחת ההרשמה. 
למערכת ההרשמה
לתחרות מדענים ומפתחים צעירים 2021 לחצו כאן
 
 

 
 


שלב המיון הראשון של העבודות/הפרויקטים המוגשים לתחרות מתבסס על טופס "פרטים על העבודה" אותו אתם ממלאים באתר ההרשמה והמלצה אשר נכתבת ע"י מבוגר אשר מכיר אתכם ואת עבודת המחקר/פרויקט אשר ערכתם.
 
לאחר המיון הראשוני של העבודות, חלק מהתלמידים מוזמנים לסדנת מיון במוזיאון.

לוח הזמנים נקבע בהתאמה לתחרויות הבינלאומיות אליהן נשלחים הזוכים בתחרות.
 
חשוב לזכור שהמיון הראשוני בוחן את מידת ההתאמה של העבודה לתחרות מדענים ומפתחים צעירים. העובדה שלא מצאנו את העבודה מתאימה לתחרות אינה מעידה על טיבה, איכותה או מידת הצלחתה בשיפוט של משרד החינוך. בבואנו למיין את העבודות אנחנו מסתכלים, בין השאר, על החדשנות שלה, על היקף ההשוואות, הבדיקות והמדידות שנעשו. אנחנו שואלים את עצמנו האם עבודה מסכמת את מה שכבר ידוע בתחום או נותנת מבט חדש על הידע הקיים, הסבר או פרשנות חדשה.
 
תלמידים אשר מוזמנים לסדנת מיון ראשונה במוזיאון יצטרכו להתכונן ל 5 דקות של הצגת העבודה ולשים דגש על הדברים הבאים –

1. תוצאות – חלקיות או מלאות שיראו את הכיוון שאליו הולכת העבודה.

2. ייחוד העבודה/ חדשנות הפרויקט – מה נעשה בתחום, מה מוכר כבר בספרות ומה החדשנות.

3. חלקכם בעבודה
           
נוצר בתאריך: 17/11/14
עודכן בתאריך: 06/04/21