Skip to main content

לוח זמנים ומשימות למשתתפי תחרות 2014

מתחרים יקרים שלום רב,
אני כותבת אליכם לאור שאלות שהופנו אלי. עומדות בפניכם מספר מטלות  אשר לכול אחת מועד סיום.

לצורך ביצוע המטלות עליכם להיכנס למערכת moodle  , מערכת פורומים אינטרנטית.

כול אחת מכם קיבל מייל ובו כתובת המערכת וסיסמאות כניסה. במערכת תוכלו למצוא קבצים לסיוע בביצוע המטלות ופורומים.  היכנסו לפורום של המנחה התחרות שלכם.(שם מנחה התחרות שלכם מופיע במערכת ההרשמה)

המטלות העומדות בפניכם:
  1. לשלוח אלי טופס האמנה למתחרה ואישור הורים מלא וחתום .  (עד 30/12).
  2. לשלוח אלי טופס אישור הורה לפרסום וחשיפה לתקשורת מלא וחתום.  (עד )30/12

את הטפסים  הריקים תמצאו בפורום.  אפשר לשלוח אלי במייל לכתובת: ritag@mada.il.org או בפקס מספר 5617937- 02

  1. לשלוח אלי תמונה אשר תשמש לחוברת התקצירים. אותה תמונה תשבצו בפוסטר. הנחיות לתמונה תמצאו בקובץ הנחיות לכתיבת תקציר לחוברת התקצירים ולתמונת הפספורטעד (30/12)
  2. לכתוב תקציר העבודה לחוברת התקצירים. הנחיות לכתיבת תקציר תמצאו בקובץ הנחיות לכתיבת תקציר לחוברת התקצירים ולתמונת הפספורט.
  3. לעצב פוסטר לקראת השיפוט בתחרות. תבנית לפוסטרתמצאו במערכת מודל. ישנן ארבע תבניות לארבע תחומי הדעת של התחרות. בחרו את התבנית המתאימה . היעזרו בקובץ   הכול על הפוסטר..    לצורך העצוב. במודל תמצאו  גם פוסטרים משנים שעברו .

תקציר העבודה והפוסטר המדעי צריכים לעבור אישור של המנחה התחרות לכן עליכם לצרפו לפורום המנחה התחרות שלכם, לקרא את תשובתו ולהתייחס אליה. רק מנחה התחרות יכול לקבוע כי התקציר והפוסטר מוכנים ולהעבירם אלי.


חשוב: בתקציר ובפוסטר עליכם לכתוב פרטי בית ספר ומנחה העבודה. השתמשו בדרך הכתיבה המופיעה בקובץביה"ס ומנחה עבודה בלבד!


אני מצרפת את לוח הזמנים למשימות המפורטות.  אי עמידה בלוח הזמנים תגרום להפסקת ההשתתפות בתחרות.


 אני מאחלת לכם עבודה מעניינת והצלחה רבה!  ריטה.


8/12תחילת עבודה על פוסטר ותקציר מול מנחים במערכת moodle
29/12לשלוח למנחה טיוטת תקציר וטיוטת פוסטר
30/12לשלוח לריטה תמונה ושני טפסים מלאים וחתומים
12/1יש לשלוח למנחה תיקוני תקציר ופוסטר בהתאם להנחיות המנחה
26/1יש לשלוח למנחה תיקון שלישי ואחרון של תקציר העבודה והפוסטר.
28/1מנחה מעביר לריטה תקציר ופוסטר
9/2סדנא שניה
 
9/3 עד 11/3
 
ימי התחרות
 פתיחת התערוכה לקהל הרחב במוזיאון
 
נוצר בתאריך: 31/12/13
עודכן בתאריך: 28/08/14