Skip to main content
header

שמות הזוכים בתחרות מדענים צעירים בישראל 1999

מקום ראשון

ענבל בלנק מבי"ס מנור כברי.
שם העבודה: "בחינת התרומות האסטרונומיות והסביבתיות למפלס הים בישראל על פי ניתוח נתונים רב שנתיים".

דני אורבך מבית הספר גלילי, כפר סבא.
שם העבודה: "ההתנגדות הגרמנית לנאציזם."

מקום שני

עוז נחום ממיג"ל - עמותה לקידום החינוך בגליל.
שם העבודה: "תצפיות על גורמים המשפיעים על הביולוגיה של הנאווית הכחולה".

ציונים לשבח

יונתן שוהם, אמיר ווהנון ויואב קריסטל מבית ספר על-יסודי משגב.
שם העבודה: "מפרשית מסוג טרימארן".

גלעד רייכשטיין מהטכניון.
שם העבודה: "קידוד תמונות פרקטלי".

ויקטוריה מלצר ממכון ויצמן למדע.
שם העבודה: "בדיקת תפקידו של הגן TFB2 בשמרים באמצעות יצירת מוטציות מותנות".

טל רז ודוד בלוך מביה"ס להנדסאים, רמת אביב.
שם העבודה: "משחק דמקה נגד רובוטת".

נוצר בתאריך: 02/06/08
עודכן בתאריך: 28/08/14