Skip to main content
header

סינון בטכנולוגיית יניקה-סריקה

מסנני הרשת של חברת "עמיעד" כוללים מנגנון ניקוי ייחודי, בטכנולוגיית יניקה-סריקה. המנגנון מורכב מצינור פלדה חלול עם פיות הממוקמות במרווחים שווים לאורכו. כאשר מצטבר על הרשת לכלוך רב, מתחיל תהליך הניקוי באופן אוטומטי.

מגוף שטיפה מחבר את החלל הפנימי של מנגנון היניקה-סריקה אל הלחץ האטמוספירי שמחוץ לגוף המסנן. כאשר מגוף השטיפה נפתח, הפרש הלחצים בין המים שבתוך גוף המסנן לבין האוויר שמחוץ לגוף המסנן יוצר סילון מים חזק בפתחי הפיות, הזורם לאחור דרך הרשת ומנתק ממנה את הלכלוך.

הפיות נעות בצורה לוליינית כתוצאה משילוב של תנועה קווית ותנועה סיבובית, ומנקות באופן מלא את כל שטח הרשת במהלך אחד, שאורכו כ-30 שניות.

היתרון בשיטה זו הוא בכך שאין צורך להוציא את המסנן ולנקותו באופן ידני. תהליך הניקוי מתבצע מבלי להפריע לזרימת המים הרגילה, ותוך ניצול פחות מאחוז מסך כל המים הזורמים. מאחר והניקוי מתבצע רק "לפי הצורך", התוצאה היא בזבוז מזערי של מים ואנרגיה.

בנוסף, ריכוז לחץ המים על שטח קטן יחסית של הרשת מגדיל את עוצמת הניקוי, ומאפשר להסיר ביעילות את הלכלוך הדבוק.

מסננים אוטומטיים מסוג זה משמשים במערכות אספקת מים, מערכות השקיה, מי קירור, טיפול במי קולחין, קדם סינון בתעשייה ועוד.

נוצר בתאריך: 20/09/10
עודכן בתאריך: 14/02/11