Skip to main content
header

מקורות המים של ישראל

משק המים במדינת ישראל ייחודי למדי. תנאי האקלים והמבנה הטופוגרפי, כמותם המוגבלת של מי השתייה הזמינים, גידול האוכלוסייה והעלייה ברמת החיים - כל אלה יוצרים צורך מתמיד בשיפור ושכלול מערכות המים בארץ. מחזון בן-גוריון להפרחת שממת הנגב ועד חסכמים בראש מקלחת. ממגדלים שהוקמו באישון לילה ליד חומה ועד מוני מים אלחוטיים. מתנורים להגברת הגשם ועד מסננים המנקים את עצמם ודגים המגלים זיהומים במים. לא במקרה נחשבת ישראל לאחת המדינות המובילות בתחום הטיפול במים, ופיתוחים ומוצרים מתוצרתה נמכרים בכל העולם. חלק מפיתוחים ומחקרים אלו תוכלו לראות בתערוכה.

שלושה "סוגי" מים מגיעים אלינו לברז:

  • מי כינרת, נביעות ומעיינות גלויים: קל להגיע למים אלו, אך הם דורשים טיפול קפדני כדי להבטיח את איכותם. כמותם מוגבלת ותלויה בגשמים היורדים בכל שנה.
     
  • מי תהום: אותם יש לאתר, לקדוח ולשאוב מעומק האדמה. מים אלו נקיים מאד, הטיפול בהם פשוט יחסית, אך עלות "הפקתם" גבוהה יותר. אסור גם להגזים בשאיבתם, שכן הדבר עלול לגרום לחדירת מי ים מלוחים אליהם.
     
  • מים מותפלים: מקורם במי הים ובבארות מים מליחים, מים אלו ניתנים להפקה בכל כמות, אך במחיר גבוה יחסית. התפלת מים דורשת אנרגיה רבה, אנרגיה העולה כסף.
     

מערכת ארצית, הכוללת תחנות שאיבה, קווים (צינרות ותעלות) ומגוון מערכות שליטה ובקרה, מובילה את המים לרשויות המקומיות תוך בקרה מתמדת של איכותם.

בתערוכה תוכלו לראות את המסלול אותו עוברים שלושת "סוגי המים", כיצד מטפלים בהם במערכת הארצית וכיצד הם מוחזרים וממוחזרים, במסלול ההופך אותם למי השקייה בהם ניתן להשקות את כל סוגי הגידולים החקלאיים.

נוצר בתאריך: 20/09/10
עודכן בתאריך: 21/07/15