Skip to main content
header

חוקרים מים

מעל שני שלישים משטח כדור הארץ מכוסים במים, אך פחות מאחוז אחד מתוכם הם מים מתוקים הראויים וזמינים לשתיה. הגידול הקבוע באוכלוסייה מביא לשימוש הולך וגובר במים, שזמינותם ואיכותם הולכת ופוחתת בהתאם. לכן, החיפוש אחר מקורות מים מתאימים הפך למאבק הישרדותי, הדורש התייחסות מתמדת.

מדינת ישראל, בהיותה ממוקמת באחד האיזורים הצחיחים ביותר בעולם, צברה ניסיון רב בהתמודדות עם בעיית המחסור במים. לאורך יותר משישים שנה פותחו בה טכנולוגיות מים רבות, אשר עד היום נמצאות בשימוש מקומי ואף מיוצאות למדינות שונות. גם כיום, בעשור השני של המאה ה-21, מתבצעים בישראל עשרות מחקרים בתחום.

בתערוכת מחקרי המים אתם מוזמנים להכיר מקרוב חמישה מחקרים עדכניים העוסקים במים. כל אחד מן המחקרים, הנערכים על ידי חוקרים מן האקדמיה ומהתעשיה, עוסק בשלב מסויים של הטיפול במים או של הפקתם. תוכלו לראות, למשל, כיצד ניתן לנקות את מי השפכים לקראת שימוש חוזר באמצעות אלקטרופלוקולציה; כיצד אפשר לזהות מזהמים במים באמצעות חיידקים הפולטים אור; האם נמצאה דרך יעילה לצימצום תוצרי הלוואי המתקבלים מהתפלת מי ים, ועוד.

נוצר בתאריך: 26/09/10
עודכן בתאריך: 21/07/15