סימולטור אניגמה

by Mike Koss


מצב התחלתי
  1. בחרו 3 גלגלים מבין האפשריים: I, II, III, IV, V. הפרידו אותם במקף (למשל, I-IV-III).
  2. 3 אותיות לטיניות ברצף, שמייצגות את סיבוב הגלגלים על צירם בתחילת ההצפנה.
  3. ניתן להכניס זוגות של אותיות לטיניות מופרדים ע"י רווח (למשל, AG JY VB).
קידוד
  1. כאן נראה מצב 3 הגלגלים, שמשתנה אחרי הקלדת כל אות.
  2. ביטול אופציה זו מסדר את המסר המוצפן בקבוצות של 5 אותיות.

To learn more about the Enigma Machine, try using the Paper Enigma. You can also read the source code used by this Enigma Simulator.