Skip to main content
header

אריזה

בימינו, כשסחורות עוברות מיד ליד ונעות, לעתים קרובות, על פני מרחקים ארוכים ביבשה, בים ובאוויר, לאריזה אופטימלית יש חשיבות כלכלית-סביבתית ממדרגה ראשונה. אריזה המאפשרת ניצול מיטבי של מקום פירושה חיסכון בנפח המתבטא בחיסכון בהוצאות הובלה (נפח קטן יותר לאותם פריטים = פחות מכולות = פחות נסיעות/ הפלגות/טיסות), דהיינו חיסכון בזמן ואנרגיה .

לצד המילה "אריזה" משמשת הן במשמעות של עטיפה והן במשמעות של ארגון פריטים בתוך נפח נתון. אנחנו נתייחס בעיקר למשמעות השנייה, אם כי הצורך לשמור על החומר הנארז – שלא ישבר, ישחק או יימעך. האסתטיקה של האריזה ונוחות השימוש בה משפיעים אף הם על על אופן האריזה.
פתרונות אריזה אופטימאליים אינם רק שאלה יומיומית, אלא גם שאלה מתמטית. כך פתרונות לאריזה אופטימלית מעסיקים שוחרי סביבה, אנשי תעשייה ואוהבי חידות מתמטיות כאחד.

אריזה אופטימלית מנצלת את השטח או את הנפח באופן מיטבי, כך שלא יבוזבז מקום.

ריצוף שטחים היא דוגמא לאריזה במישור. ממלאים  שטח (מישור) ע"י  צורות הנדסיות. האם ניתן לרצף מישור  בכל צורה הנדסית? למרבה ההפתעה לא! אפשר לרצף בעזרת צורה יחידה רק עם שלוש צורות משוכללות: משולשים שווי צלעות, ריבועים, ומשושים משוכללים. אם משלבים מספר צורות קיימות אפשרויות נוספות.

פתרונות אריזה של צורות הנדסיות בעלות נפח – כגון כדורים ופיאונים (גופים במרחב שפיאותיהם מצולע מצולעות) הם כמובן מורכבים יותר. לא תמיד קיים פתרון מתמטי לאריזה אופטימלית של צורות כאל. לעתים,  קיים פתרון תיאורטי, שלא ניתן ליישום.

בטבע בעלי חיים מצאו פתרונות (ללא חישובים מתמטיים) לניצול אופטימלי של מקום. למשל, הדבורים בונות את הכוורת מרצף של תאים משושים - הצורה החסכונית ביותר לבניית מערכת צפופה של תאים זהים.

לגבישים הנוצרים בטבע, יש  צורה מסודרת, קבועה ואופיינית לכל חומר. הגבישים מתארגנים באופן שבו ישנו ניצול אופטימלי של המקום בעיקר מסיבות הקשורות באנרגיה.

לקריאה נוספת

וויקיפדיה - ריצוף של המישור

מאמר על אריזות כדורים

מאמר על צורת הכוורת "חכמת הדבורים"

מאמר בנושא גבישים

נוצר בתאריך: 19/03/09
עודכן בתאריך: 17/01/11