"טיסה" – פסל קינטי בנוי מחומרים בשימוש חוזר

מספר הדף הנוכחי:
384