Skip to main content
header

מאמר תיאורטי

מאמר תיאורטי מציג מודל (מתמטי או ממוחשב בד"כ) שבעזרתו ניתן לפרש תוצאות ניסוייות קימות או לנבא תוצאות חדשות. מטבע הדברים, מאמר כזה עשוי להיות בעל מבנה מעט שונה ולאחד למשל את פרקי השיטות והתוצאות.

מאמר מדעי לא קיים בחלל ריק. הוא חלק מן השיטה המדעית שעיקרה התבססות על עובדות מוכחות וניסויים קודמים, על גיבוש תיאוריה המנסה להסביר תופעות בעולם ועל עריכת ניסויים שנועדו לסתור או לאשש את התיאוריה. המאמר המדעי אינו יכול להיקרא בנפרד מעבודות אחרות בתחום. אדם שרוצה לעסוק בתחום מדעי מסוים החדש לו, נדרש לקריאת עשרות או מאות מאמרים מחקריים ומאמרי סקירה עד שהוא בקיא מספיק בתחום!

לכן המאמר המדעי חייב להיות מעודכן, להתייחס לעבודות אחרות ולצטט אותם. כל עובדה לא טריוויאלית המוצגות בו צריכה להיות מגובה בציטוט של עבודה אחרת – שם הושגה לראשונה או תוארה בצורה משמעותית. הציטוטים מופעים בכל שלב: בהצגת הרקע, בתיאור השיטות הניסוייות, בהשוואת התוצאות שמציג המאמר לתוצאות של עבודות אחרות ובדיון במסקנות המחקר.

לפורמט הזה יש מספר וריאציות.

קיימים עיתוני מדע כלליים ועיתוני מדע המיועדים לתחומים ספציפיים. מבין הכלליים, השניים הנחשבים ביותר הם Nature ו-Science. מטרת עיתוני המדע הכלליים לתאר ממצאים ניסויים חדשים לקהילת המדענים כולה ולאו דווקא לעוסקים בתחום ולכן הפורמט שם אחר: המאמרים קצרים הרבה יותר. השיטות מתוארות בצמצום ועיקר המאמר מוקדש לתוצאות ולמשמעותן.

לעומתם, בעיתונים המיועדים לתחום מדעי אחד מוצגות העבודות ברמת פרוט רבה ביותר. לעיתים תאור השיטות מפורט מספיק כך שחוקרים אחרים בתחום יוכלו לשחזר את הניסויים ולאמת את התוצאות.

הקוראים הראשונים של מאמר מדעי הם חברי צוות השיפוט של העיתון אליו נשלח המאמר. אלו הם מדענים המומחים לתחום ותפקידם להבטיח את האיכות המדעית, החדשנות והמקוריות של העבודה המתוארת במאמר. ביכולתם לדרוש הבהרות או שינויים מכותבי המאמר או אף להמליץ לעורכי העיתון לדחות את המאמר.

מאמר שעבר את משוכת השופטים יפורסם ויעמוד למשפט הקהילה המדעית כולה. אם מדובר בתגלית מרעישה או בניסוי פורץ דרך, יימצאו מדענים שיחזרו על הניסויים. תוצאה שאחרים לא יכולים לחזור עליה לא תתקבל כנכונה. במקרים מסוימים לא תהיה הכרעה חד משמעית בדבר הפרשנות לתוצאות והויכוח המדעי ימשך.

נוצר בתאריך: 16/02/09
עודכן בתאריך: 17/01/11