Skip to main content
header

מאמר סקירה

בשונה מן המאמר הניסויי, מאמר הסקירה מתאר נושא שלם ומציג תמונה רחבה של תחום. גם הוא מיועד לקהל החוקרים אך אינו מצומצם לעוסקים בתחום בלבד. מאמר סקירה מופיע לרוב בעיתון מדעי המתמחה בסקירות, הוא נכתב ע"י בר סמכא בתחום, בד"כ בהזמנת העיתון.

בניגוד למאמר ניסויי, מאמר הסקירה אינו מציג ממצאים חדשים, תחת זאת הוא מצטט ומבאר הרבה עבודות בתחום, ונזקק לעיתים למאות ציטוטים.

כתיבה מדעית היא משימה קשה לרוב האנשים וכדי להצליח בה צריך ללמוד, לתרגל ולקבל עצה וביקורת של המומחים לעניין. הכתיבה צריכה להיות מדויקת, ממוקדת, אובייקטיבית, בהירה וקלה ככל האפשר להבנה – המושגים עצמם קשים ולכן חשוב לא להקשות על הבנתם.

גם לקרוא מאמר מדעי צריך ללמוד! במאמר מסוג זה לרוב לא יתואר תהליך החשיבה שהביא לניסויים שנעשו. לרוב לא מסופר בו על הכישלונות בדרך לניסוי שהצליח ולא יתוארו ההתלבטויות והאפשרויות שעדיין לא נוסו. על הקורא לדלות פרטים אלה תוך קריאה בין השיטין או בהסתמכות על מקורות אחרים.

המפגש הראשון עם מאמר מדעי והצורך לקרוא בו קריאה ביקורתית עלול להיות מתסכל, כפי שחווים סטודנטים למדעי הטבע בשנתם הראשונה. לעיתים צריך לקרוא את המאמר – מראשיתו עד סופו – מספר פעמים, רק כדי להבין במה מדובר.

נוצר בתאריך: 16/02/09
עודכן בתאריך: 17/01/11