Skip to main content
header

כתיבה מדעית פופוארית

הכתיבה המדעית הפופולארית  מיועדת להדיוטות (אנשים שאינם מומחים לתחום) ולכן ערוכה ומוצגת בצורה שונה.

מאמר מדע-פופולארי עומד בד"כ בפני עצמו.

הוא מציג תמונה ברורה של הידע המדעי בתחום מסוים, ואפשר להבין אותו גם בלי לקרוא את הספרות המומלצת הנזכרת בסופו. מאמר כזה חייב להיות ברור להדיוטות ולכן אינו יכול להסתמך על ידע ספציפי בתחום ואף לא על ז'רגון מקצועי.

מאמר מדע-פופולארי אינו כבול לפורמט קשיח ולכן השונות בין המאמרים הללו רבה, במיוחד מבחינה צורנית ודרכי ארגון והצגת הידע.

יש מאמרים פופולאריים המתארים את מסכת החיים של מדען או מדענית ותרומתם לידע האנושי ומשולבים בהם סיפורים אישיים ואנקדוטות היסטוריות.

אחרים מתרכזים בתופעה מדעית אחת ומספרים על הניסויים העיקריים שתרמו להבנתה ועל האישים שבצעו אותם.

יש שמאמר כזה מתאר את מסלול הייסורים של המחקר המדעי וכולל תיאור של הכישלונות והנתיבים ללא מוצא שהלכו בהם החוקרים.

ויש מאמרים שאופיים פילוסופי יותר והם מתרכזים בתיאור תמונת העולם שהביאה לתיאוריות מדעיות, לניסויים השונים ולפרשנות שלהם.

אם כך, מאמר מדע-פופולארי יכול להשתמש בכל תכסיס המשרת את מטרתו: להציג ידע מדעי לקהל הכללי.

כמובן שכתיבת מאמר מדע-פופולארי דורשת התמחות והיא עניין רציני לא פחות מכתיבת מאמר מדעי.

נוצר בתאריך: 16/02/09
עודכן בתאריך: 17/01/11