Skip to main content

עצמי למידה

עצם למידה מוגדר כיחידת הוראה או למידה מקוונת, אינטראקטיבית המועברת בפלטפורמות שונות. היחידה מוגדרת מבחינת מבנה, קיימים התחלה, אמצע וסוף והיא מועברת במשך 5-20 דק'.

הנחיות להכנת עצם למידה

   1. עצם למידה יהווה יחידה אוטרקית/ סגורה המכילה את כל המרכיבים שלהלן בתוכה
   2. קצר ותמציתי
   3. התאמת עצם הלמידה ללומד
          * מטרות ברורות
          * זיהוי אוכלוסיית יעד
          * הצגת דרישות ידע מוקדם
   4. מודולריות העצם ואפשרות לשימוש בהקשרי למידה שונים
   5. מבנה ברור: פתיחה, גוף, סיכום
   6. אינטראקטיבי
   7. ידידותיות למשתמש
   8. משוב- מובנה בעצם הלמידה או אפשרות לשלוח תשובות מתוך עצם הלמידה למורה.
   9. שימוש נכון ומיטבי במדיה דיגיטאלית
  10. הוראות ברורות בשימוש ובפעילות
  11. אחידות בשימוש במושגים
  12. שימוש במונחים/ תמונות שאינם פוגעים בשום גורם
  13. קבצי עזרה ללומד ולמורה
  14. העצם יכלול רשימת מקורות
  15. זכויות יוצרים
  16. מטה דטה. (מילות מפתח, זיהוי משתמשי קצה, וכו')
  17. עצם למידה יועבר בכל פלטפורמה

דוגמאות של עצמי למידה

עצם למידה לדוגמה
בעצם למידה זה ניתן ללמוד מהו עצם למידה
העצם נבנה על ידי חן אור-בך מ-עמותת מקש

עצם למידה בנושא סוגי דם
ניתן לשלב את העצם בלימודים בנושאים טכנולוגיה, נוגדן-אנטיגן ומערכות בגוף שלומדים בחטי"ב
העצם נבנה על ידי הילה דיוטש, ריקי סגל-כהן וחגית ריגר 

עצם למידה בנושא אולטראסאונד
ניתן לשלב את העצם בלימודים בנושאים טכנולוגיה, גלים ורבייה שלומדים בחטי"ב
העצם נבנה על ידי בלהה פישלר ובנימין צלניקר

עצם למידה בנושא שיבוט
ניתן לשלב את העצם בלימודים בנושאים טכנולוגיה, אתיקה ורבייה שלומדים בחטי"ב
העצם נבנה על ידי רעיה ארן, אלישבע דובב וחגית רפאל 

נוצר בתאריך: 17/02/09
עודכן בתאריך: 17/01/11