Skip to main content
header

שימוש במיקרוסקופ קונפוקלי במחקר

הדינמיקה של יוני אבץ בשלפוחיות המצויות בביציות של קיפודי - ים

במעבדה זו חוקרים את השינויים שחלים ביוני אבץ בביציות של קפודי - ים באמצעות שימוש במיקרוסקופיה קונפוקלית.

המחקר מתבצע בתא ביצה של נקבת קפוד - ים, שהוא תא גדול יחסית לתאים אחרים, ולכן נוח לערוך בו מחקרים.

במחקרים שנעשו במעבדתו של פרופ' רמי רחמימוב נמצא שליוני סידן בביציות קיפודי-ים יש תפקיד ביצירת מעטפת בלתי חדירה סביב הביצית המופרית, מיד לאחר ההפרייה.

כמו כן, במחקרים אחרים, נמצא כי ליוני אבץ תפקיד בהתפתחות מחלות נוירולוגיות שונות, כגון אלצהיימר.

חקר הדינמיקה של יונים שונים, ובפרט יוני אבץ, בקיפודי- ים עשוי לשפוך אור על מעבר נוירוטרנסמיטורים בתאי עצב, ולעזור בהבנה וריפוי של תופעות הקשורות במערכת העצבים.


צביעה של חלבוני אקטין וטובולין בקיפוד ים
Dr. George von Dassow, Friday Harbor, UW

בעבדה נעשה שימוש רחב במיקרוסקופיה קונפוקאלית, שעיקרו הוא השימוש בפילטרים, המאפשרים לבטל אור שמקורו מחוץ לפוקוס, אור שמפריע להיווצרות תמונה ברורה במיקרוסקופ אור רגיל. במיקרוסקופ קונפוקאלי ניתן לצפות בדוגמאות באיכות גבוהה יותר מדוגמאות שהוכנו לצפייה תחת מיקרוסקופ רגיל.

בעוד במיקרוסקופיה רגילה, שהיא מיקרוסקופית שדה רחב, כל הדוגמה נשטפת באור, והתמונה יכולה להראות ישירות בעין או באמצעות מצלמה, במיקרוסקופ הקונפוקאלי, התאורה מקורה בקרני לייזר, שסורקות את הדמות חלק אחר חלק. החלקים של הדמות נקלטים על ידי גלאי, ומורכבים לדמות, שנראית על צג המחשב. אומנם, ניתן לראות בשיטה זו דוגמות שאינן צבועות, אבל עדיף להשתמש בצביעה בגלאים פלורסנטיים.

איור של מיקרוסקופ קונפוקאלי

בשלב זה עדיין לא התקבלו במחקר תוצאות משמעותיות. יתכן והסיבה לכך מקורה בריכוז נמוך מאד של יוני האבץ שנמצא בביצית, או ששיטת הצביעה בה משתמשים אינה מתאימה לזיהוי יוני אבץ במידה הניתנת לכימות.

המאמץ מתרכז כיום בניסיון לפתח שיטות צביעה חדשות, שיוכלו לסייע למעקב אחרי הדינמיקה של יוני האבץ בשלפוחיות בתאי הביצה של קפודי הים.

אותו דגם של אבקן

במיקרוסקופ קונפוקלי (ימין) ובמיקרוסקופ רגיל (שמאל)

נוצר בתאריך: 18/02/09
עודכן בתאריך: 17/01/11