Skip to main content

שותפים


המוזיאון מיסודן של:

האוניברסיטה העברית בירושלים 

הקרן לירושלים 

  

פעילויות המוזיאון בתמיכת:

משרד החינוך

משרד התרבות


   
       עיריית ירושלים 

שיתופי פעולה עם המגזר העסקי:

חברת החשמל

אינטל

 

טבע

מקורות

 


חברות

למוזיאון מערכת מסועפת של יחסי גומלין עם התעשייה הישראלית וגופים עסקיים בארץ הנובעים מדרישות שוק העבודה הישראלי לכוח אדם מוכשר בטכנולוגיה ומצטיין במדעים.
חברת "ברמד" נחשבת בעולם כאחת היצרניות הגדולות  של מגופי בקרה. בתחום הסחר הבינלאומי, מעמדה בולט אף יותר. החברה מוכרת לכ-70 מדינות בעולם, באמצעות כ- 150 סוכנים ודילרים. כמו כן יש לה מספר חברות בת שדרכן היא מבצעת פעולות במדינות יעד מרכזיות.


חברות בארגונים

האיגוד האירופי לאירועי מדע


כניסה

עזרי ראיה עזרי שמע גישה לכסא גלגלים
 
המוזיאון נגיש לאנשים עם
מוגבלות פיסית. במוזיאון
מותקנות מערכות עזר לכבדי
שמיעה ולכבדי ראייה.
 


מוסדות ציבוריים

המשרד להגנת הסביבה אחראי לפיתוח תקנים לשמירה על איכות הסביבה ואכיפתם. בין תחומי פעילותו: טיפול בפסולת מוצקה, צמצום זיהום האוויר, מניעה של זיהום מקורות המים העלאת המודעות למיחזור.
המינהל הפדגוגי: - פיקוח ותמיכה בפעילות החינוכית עם תלמידים ומורים במוזיאון.

מינהל מדע וטכנולוגיה: - פיקוח ותמיכה בתחרות "מדענים ומפתחים צעירים בישראל" - תחרות ארצית המתקיימת כבר למעלה מעשר שנים.
מינהל המדע - המחלקה לעידוד אוריינות מדעית - מימון פעילויות המוזיאון בפריפריה ותמיכה בפרויקטים יעודיים.


פרוייקטים

המוזיאון שותף בפרוייקטים


קרנות

קרן קרב הוקמה ב-1990 על ידי אנדריאה וצ'ארלס ברונפמן במטרה לתת העשרה לתלמידים בישראל ובכך להעניק להם הזדמנות חינוכית-חברתית שוויונית יותר, בעיקר באזורי הפריפריה.


שותפים

שער כניסה לגולשים לעולם גני הילדים בישראל. האתר הוקם כדי לספק לגולשיו את המידע המקיף ביותר ואת התכנים העדכניים ביותר על תחום גני הילדים בישראל.
אתר אמאבא הוא פינה חמה להורים בו תמצאו תשובה לכל התמודדות הורית, וכן מבצעים רלבנטיים על פי גיל הילדים.
עמותת "אקולנוע" חרתה על דגלה להעלות את המודעות לסביבה באמצעות שימוש בקולנוע ובמדיה ויזואלית, ולעודד יצירה קולנועית מקומית בנושא זה.
עד לתכנית 2013, "בשביל המחקר" היה בשותפות של האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך.


תומכים

חברות וארגונים התומכים בתערוכות ופעילות המוזיאון
נוצר בתאריך: 30/01/11
עודכן בתאריך: 23/12/18