Skip to main content

סדנאות פיתוח מקצועי לקבוצות פעילים חברתיים בירושלים


מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים מזמין אתכם,  צוותים, רכזים ואנשי חינוך,  למפגשים לקידום ופיתוח מקצועי ברוח תנועת MAKE.
התכנית מבוססת  על תרבות MAKE  וכוללת מאפיינים טכנולוגים והנדסיים של 'חשיבה עם הידיים'.
תנועה ה-MAKE, היא תנועה תרבותית עכשווית שצמחה במערב ארה"ב, כמענה לשינויים חברתיים, כלכליים וטכנולוגיים,  שהפכו כלים מתקדמים לנגישים לציבור הרחב - ביטוי מודרני המאפשר מימוש  שאיפות מתקדמות ויצירתיות.
קבוצות שונות פועלות בשכונות ירושלים, בשאיפה לחזק את העיר כמרכז חברתי-תרבותי, ולהפוך אותה  לעיר של יצירה וסולידריות. 
אנחנו במוזיאון המדע פיתחנו תכנית הבאה לסייע לקבוצות הפעילים הללו ולתמוך בתרומתם על ידי פיתוח מקצועי המחזק תהליכים קבוצתיים, מעצים את יכולות המנהיגות ותומך בעבודה הקהילתית עם תושבי השכונות.
 
שילוב חשיבה 'מייקרית' בתכנית הפיתוח המקצועי מעודדת חדשנות ויצירתיות, ומגדילה את כישורי פתרון הבעיות תוך התנסות באתגרים פתוחים.
התכנית מתמקדת בצרכי המשתתפים, נובעת מהפעילות המקצועית שלהם בשכונות, ומספקת כלים והזדמנויות ליוזמות אישיות. 
הרעיון המארגן של התכנית הוא תהליך התיכון ההנדסי, שורה של צעדים שמהנדסים משתמשים בהם כקווים מנחים לפתרון בעיות. 
וריאציות שונות של מודל תהליך התיכון רלוונטיות לתחומי יזמות שונים, כולל מסגרות חברתיות, ומשמשות כזרז לרעיונות חדשים.
 

מסגרת התכנית כוללת  - 

סדרה בת 3 מפגשים תחת הכותרות- 
1. שיתופי פעולה – עבודת צוות לעידוד יצירתיות בפתרון בעיות
2. תכנון ומנגנוני עבודה – חשיפת 'קופסאות שחורות' ופיתוח תהליכי עבודה יעילים
3. דבר מניע דבר – השפעות הדדיות, גורמים מעכבים וגורמים מניעים בקידום תהליכים
 
ניתן להתאים את השעות והתכנים לצרכי הקבוצה בתיאום מראש עם צוות הפיתוח במוזיאון.
 

המפגשים הינם ללא עלות , ויתקיימו במוזיאון המדע, גבעת רם ירושלים. בתמיכת קרן לייכטאג. 

 
לבירורים,  לבדיקת זכאות ולתיאום תאריכי ביקור – 
יש לפנות לאתי ברינד :
טל-  02-6234865
או במייל - 
 
בברכת הצלחה ויוזמות טובות!
 
נוצר בתאריך: 29/02/16
עודכן בתאריך: 29/02/16