Skip to main content
header

מה לספריה ולחדשנות?

02.05.11 | 1 תגובות
כבר בשלב מוקדם למדי החלטנו שרגל משמעותית בתערוכת חדשנות בע"ם תהיה ספריה. ולא סתם ספריה, ספריית פיתוחים, ספריית ה - 100.

נו, שוין. עַם הספר זקוק לעוד ספרייה.

המוטיבציה היתה מעניינת – wiki, ידידת המשפחה, טוענת שספרייה היא מקום בו נאספים בצורה מסודרת ספרים ומקורות מידע נוספים, במטרה לשמר אותם ולאפשר שימוש יעיל בהם. הספריות פועלות לשמר את הידע האנושי שהצטבר לאורך השנים, היא טוענת, ולאפשר גישה יעילה לידע זה.

אז אם בחדשנות טכנולוגית ישראלית עסקינן, הבה נסרוק את כל הפיתוחים הטכנולוגים שיצאו מכאן בכל שנות כינון המדינה, נקטלג ונאגד אותם במאגר מידע זמין לכל. שהרי אין ספק שהפיתוח, הרקע שלו והדרכים אליו מגלמים בתוכם ידע אנושי מרתק העשוי להיות שמיש למפתחים עתידיים.

מכיוון שהכלי שלנו הוא מוזיאון מדע, מאגר מידע זה, יהיה ספריה פיזית שתציג פריטים אותנטיים הקשורים לפיתוחים. כל פיתוח יהיה 'כותר' נפרד, שישויך לערך, למשפחה תכנית.

אילוץ ראשון שעלה הוא מקום. אם אנחנו רוצים ספריה פיזית, יש לבצע בחירה  כי אין מקום לכל הפיתוחים באשר הם.

אבל איך מחליטים מה נכנס ומה לא? איך שומרים על איזון הוגן בין פיתוחים צעירים לוותיקים, בין פיתוחים שעדיין מגששים את דרכם לפיתוחים שמציגים כבר קבלות של הצלחה? איך דואגים לייצוג  פיתוחים מתחומי דעת שונים?

ובנוסף, איך מחליטים מה ישראלי ומה לא? אם הממציא הוא ישראלי שבאותו רגע מסוים בחייו ישב בחו"ל, מגיירים או לא? אם מדובר במרכז פיתוח ישראלי של חברה בינלאומי, לנו או לצרינו? אם היה פיתוח, אבל בינתיים החברה נמכרה/מוזגה/התמוססה, שייך או לא?

לא פשוט.

מומחים מתחומים שונים הצטרפו לצוות וסייעו לנו בהחלטות על עולמות התוכן והקריטריונים לבחירה, אבל התחושה המלווה היא של פוטנציאל החמצה.

כאן אתם נכנסים לתמונה.


אתם מכירים את מיראביליס 2012? שתפו אותנו!

שכן שהמציא מנגנון חכם לבחירת ועד בית יעיל? בת שפיתחה תוכנה לזיהוי פוליטיקאים שרלטנים?

אנחנו מזמינים אתכם להגדיל את מאגר המידע ולשלוח אלינו פיתוחים טכנולוגיים ישראלים שלתפישתכם מציינים חדשנות בתחומם.

שימו לב – אנחנו לא מחפשים 'משוררים שכותבים למגירה'. הפיתוח צריך להיות כזה כבר הוערך באמצעים שונים ויכול להציג קרדיט מסויים.

אם יש בידיכם, כיתבו לנו בתגובות או שלחו באימייל לורדה גור בן-שטרית  את הפיתוח עם כל פרט אחר הקשור אליו – חברה אחראית, שם הממציא, איש קשר וכד'.