Skip to main content

הנחיות קורונה

 

** בדיקות ביתיות לא תקפות ואינן מאפשרות כניסה 


מבקרים מגיל 3 ומעלה יצטרכו להציג תעודת חיסון/תעודת מחלים/אישור בדיקה שלילית אישית (הכוללת מספר ת.ז)
         תוצאות בדיקות מהירות יהיו בתוקף ל 24 שעות

          בדיקת PCR(לא מהירה) תקפה עד 72 שעות

הבהרות

  •  תשובות של הבדיקות המהירות מתקבלות לטלפון החכם וצריך להציגם בכניסה למוזיאון
  •  מבקר ללא טלפון חכם, יקבל במקום מדבקה פיזית של התו הירוק 
  • ילד ללא הורים יכול להיבדק אך ורק אם למבוגר שלקח אותו יש ייפוי כוח וצילום תעודת זהות של ההורים

 

נוצר בתאריך: 17/08/21
עודכן בתאריך: 17/02/22