Skip to main content
header

My Ideal City

התערוכה ננעלה באפריל 2010

איך ירושלים בעיניכם? מה מקשה על החיים בה ומה מהווה חוויה נפלאה? איך הייתם רוצים לראות את העיר שלכם?

היכנסו לעולם הוירטואלי במוזיאון ושוטטו בירושלים אחרת.

פרויקט (MIC (My Ideal City נועד לקדם חשיפת מדע וטכנולוגיה באמצעות אירועים במוזיאוני מדע המיועדים לקהל הרחב.

הפרויקט משלב את התושבים בתהליך תכנון העיר האידיאלית ואיפשר בכך תקשורת ישירה יותר בין מדע (תכנון עירוני בר-קיימא), טכנולוגיה (סביבה ווירטואלית), מוסדות עירוניים (מוזיאוני מדע) והתושבים עצמם.

איך ירושלים בעיניכם? מה מקשה על החיים בה ומה מהווה חוויה נפלאה? איך הייתם רוצים לראות את העיר שלכם?

היכנסו לעולם הוירטואלי במוזיאון ושוטטו בירושלים אחרת.

פרויקט (MIC (My Ideal City נועד לקדם חשיפת מדע וטכנולוגיה באמצעות אירועים במוזיאוני מדע המיועדים לקהל הרחב.

הפרויקט משלב את התושבים בתהליך תכנון העיר האידיאלית ואיפשר בכך תקשורת ישירה יותר בין מדע (תכנון עירוני בר-קיימא), טכנולוגיה (סביבה ווירטואלית), מוסדות עירוניים (מוזיאוני מדע) והתושבים עצמם.

לקהל הרחב

התערוכה הווירטואלית מאפשרת למבקרים במוזיאון המדע לחקור סביבות של עולם ווירטואלי המייצגות ערים אמיתיות. התערוכה הווירטואלית מזמינה את המבקרים לשוטט ולחקור את ארבע הערים המעורבות בפרויקט, כפי שהן מיוצגות בצורתן הווירטואלית.

הערים האידיאליות מציעות למבקרים בהן הזדמנות לחשוב מחדש על סביבתם העירונית ועל הסיבות שהובילו לשינויים בייצוג הווירטואלי של הערים.

הפרויקט מערב ארבע ערים - ירושלים - קופנהגן - ליסבון וטרנטו  - כל אחת עם המאפיינים שלה. המיוחדות של כל אחת מהערים מתבטאת, בין השאר, בארכיטקטורת המבנים, בשטחים הירוקים, בצבעים ובריחות האופפים אותה.

מוזיאוני מדע

פיתוח התערוכה סיפק למוזיאוני המדע השותפים ניסיון מעשי בשילוב תחומים – סביבת עולמות ווירטואליים וחשיפת תכנון עירוני. על מנת לשתף את הקהילה האירופית בתוצאות ובדיון עליהן, ייערך כנס בינלאומי בו ייקחו חלק מומחים העוסקים במרחב הווירטואלי, במוזיאוני מדע ובתכנון עירוני.

פרויקט MIC מתואם על ידי מוזיאון הטבע בטרנטו (איטליה) ושותפים בו מוזיאון המדע 'אקספרימנטריום' בקופנהגן (דנמרק), מוזיאון המדע 'היכל הידע' בליסבון (פורטוגל), מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים (ישראל) ואוניברסיטת הארכיטקטורה, וונציה (איטליה).

תודה לאתר Jerusalemshots.com על התמונות.
 

נוצר בתאריך: 26/04/10
עודכן בתאריך: 01/09/15