Skip to main content

אנטיביוטיקה – מה זה בכלל?

האנטיביוטיקה כשמה כן היא: אנטי נגד, ביו חיים.
כלומר, אנטיביוטיקה היא תרופה לטיפול במחלות זיהומיות, הנגרמות כשיצורים חיים נכנסים לגופנו ועושים בו שמות.
ואולם, כשאומרים "אנטיביוטיקה" בדרך כלל לא מתכוונים לכל תרופה למחלה זיהומית, אלא רק לתרופות למחלות הנגרמות על ידי חיידקים.

חיידקים זה רק קצה הקרחון

שחפת, צפדת (טטנוס), טיפוסים שונים של דלקת ריאות ודלקת סמפונות, דלקות אוזניים, ועוד ועוד הן מחלות זיהומיות הנגרמות על ידי חיידקים. ואולם, יש גם מחלות מדבקות הנגרמות על ידי יצורים אחרים - פטריות, למשל, וטפילים שונים. מחלות זיהומיות רבות שאנו פוגשים בחיי היומיום שלנו, כגון שפעת, נגרמות על ידי נגיפים.

נגיף מחפש גוף

כל היצורים החיים, באשר הם, מתרבים.
אבל כולם עושים גם עוד דברים אוכלים למשל.
יוצאים מכלל זה הם הנגיפים הם מתאפיינים בכך שמכל פעולות החיים הם עושים (כמעט) רק דבר אחד מתרבים!
הנגיפים מתרבים אך ורק בגופם של יצורים חיים. הם פולשים לתאי הגוף ומשתמשים במנגנוני ההתרבות של תאים אלה. מחוץ לגוף חי הנגיפים הם כעין דוממים גוש של מולקולות ללא חיים. מכיוון שהנגיפים משתמשים בתאי הגוף קשה לפתח תרופות נגדם; התקפה על הוירוסים עלולה לסכן גם את תאי הגוף.

חיידקים, לעומת זאת…

החיידקים הם יצורים חיים לכל דבר גופם עשוי תא אחד המבצע את כל פעולות החיים, ויש להם מנגנוני התרבות משל עצמם. ואולם, ישנם גם חיידקים שזקוקים לגוף חי כדי להתקיים ולהתרבות בתוכו. למזלנו, החיידקים שונים מאתנו במאפיינים חשובים מבנה תא החיידק ותפקודיו שונים במידת מה מאלה של תאי אדם. השימוש בתרופות אנטיביוטיות מבוסס על הבדלים אלה. התרופות פוגעות רק בחיידקים, אך לא בתאי גופנו.

הלך הפלא…

בעבר, התרופות האנטיביוטיות היו תרופות פלא: אדם קיבל קצת אנטיביוטיקה, והזיהום החיידקי עבר. היום זה לא כך. שימוש נרחב מידי בתרופות אנטיביוטיות גורם להתפשטותם של חיידקים העמידים להן. זה כמה עשורים שיש הסלמה בסכסוך ההיסטורי בינינו לבין החיידקים מחוללי המחלות החיידקים העמידים, ששורדים ומתרבים, מצריכים פיתוח של אנטיביוטיקה מסוג חדש. לכן כה חשוב לא לקחת אנטיביוטיקה כשהמחלה נגרמת ע"י נגיף היא לא תרפא אותנו אך תעזור לחיידקים העמידים להתפשט.

נוצר בתאריך: 06/05/08
עודכן בתאריך: 17/01/11