Skip to main content
תערוכות
header

מבוך השלום

התערוכה הוצגה במוזיאון עד לאוגוסט 2009. התערוכה הועברה למוזיאון עין דור

על התערוכה

The Peace Labyrinth | متاهة السلام | מדריך למורה (2M)

 "מבוך השלום" – תערוכה אינטראקטיבית אשר פותחה על ידי ארגון "Peace Education Projects" ומוצגת כיום במספר ערים באירופה. התערוכה מפגישה ילדים ובני נוער עם סוגיות, תפיסות, עמדות ודילמות הקשורות ביחסים בין־אישיים ובין־קבוצתיים. ביוזמה משותפת של הקרן לירושלים, קרן אבן הזית ומוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים, הוחלט לייבא את הרעיון של התערוכה מהולנד לישראל, ולהתאימו לדילמות ולתכנים הרלוונטיים לישראל, לירושלים ולמוזיאון המדע.

בירושלים מפעילים ארגונים שונים, ובכללם גם המוזיאונים, תכניות חינוכיות העוסקות בחינוך לדו־קיום, לדמוקרטיה ולסובלנות. תערוכת 'מבוך השלום' משתלבת במארג הקיים של תכניות אלו. באמצעות מוצגים אינטראקטיביים התערוכה מעשירה את חווית המבקרים בה ומאתגרת את תפיסותיהם ואת עמדותיהם. התערוכה מבקשת להגיע לתלמידים רבים ממערכת החינוך במערב ובמזרח העיר.

הביקור בתערוכה נערך במסגרת כיתתית. אוכלוסיית היעד של התערוכה היא תלמידי כיתות ה'-ו' במזרח ירושלים ובמערבה ומתוכננות לבקר בה כ־300 כיתות. הביקור בתערוכה מסובסד. עלות הביקור והנסיעה: 10 ₪ לתלמיד.

מטרות ותכנים

לתערוכה הוגדרו שתי מטרות עיקריות:

 1. לפתח מודעות לתפיסות השונות, המשפיעות עלינו במצבי קונפליקט.
 2. להקנות כלים יצירתיים להתמודדות עם קונפליקטים בין־אישיים.

לתערוכה ארבעה חלקים:

 1. שווה והשונה – הבנה כי כולנו בני אדם הדומים אחד לשני, אך כל אחד מאתנו הוא אדם שונה ומיוחד.
 2. התבוננות ופרשנות – כשאנשים שונים מסתכלים על אותו הדבר, לפעמים הם רואים ומבינים דברים שונים.
 3. ניהול סכסוכים – המבקרים לומדים על סוגים שונים של אלימות, מתייעצים כיצד אפשר להפחית את רמת האלימות בבית הספר ורוכשים כלים ליישוב מחלוקות.
 4. תקשורת – המבקרים נחשפים לדמיון בין השפה העברית לשפה הערבית ועל חשיבות התקשורת בין בני האדם. המבקרים לומדים על זכויות בסיסיות שיש לכל ילד ולכל אדם ועל הצורך לכבד אותן ולהגן עליהן.


שלבי הפעילות ומבנה התערוכה

לפעילות שלושה שלבים:

 1. פעילות הכנה בכיתה בהנחיית המחנכים. לקראת הפעילות כל מורה מקבל חוברת הדרכה מפורטת ובה מערכי שיעור מובנים והצעות לפעילויות מכינות ומסכמות בכיתה. ניתן לקבל ייעוץ אישי מצוות פיתוח התערוכה. מומלץ לקיים סיור מקדים של מחנכי הכיתות בתערוכה.
 2. פעילות במוזיאון. הפעילות מחולקת לשלושה חלקים: פתיח הכולל כינוס לצפייה בסרט אנימציה קצר במטרה ליצור אווירת עבודה נוחה ולעורר עניין בנושאי התערוכה. לאחר מכן המבקרים עוברים לסיור פעיל בתערוכה המעוצבת כמבוך, ובה ארבעים מוצגים פעילים. הילדים עובדים בזוגות או בשלשות בעזרת חוברת עבודה המציגה בפניהם משימות, דילמות ושאלות שעמן מתמודדים ילדים בחיי היומיום. לבסוף מתכנסת הכיתה לדיון סיכום קצר.
 3. פעילות המשך בכיתה. סיכום הביקור בתערוכה נערך במטרה לעבד תכנים נבחרים מן התערוכה, בהתאם לרצון התלמידים ולצורכי בית הספר או המחנכים. בחוברת למורה מגוון הצעות לפעילויות המשך.
   
נוצר בתאריך: 20/03/08
עודכן בתאריך: 02/08/11