Skip to main content
header

אשליותאשליות הן מפתיעות, מסקרנות ומהנות, והן פותחות חלון אל העקרונות המופלאים שעל פיהם פועל המוח.

העיניים שלנו אינן מצלמות. ראיה היא פעולת עין-מוח משולבת.

לעיניים שלנו מגיעה תמונה נעה, שלכל נקודה בה יש בהירות וצבע. פעולת עין-מוח מנתחת מידע זה, תוך התמקדות בהיבטים החשובים ביותר להישרדות ושימוש בידע שיש למוח על העולם.

כתוצאה מכך, נוצר יחס מורכב בין מה שאנחנו רואים לבין המציאות עצמה. אשליות נוצרות כאשר מה שאנו תופסים שונה ממה שקיים באמת. האשליות הבולטות ביותר הן בחוש הראיה, אבל הן מתרחשות גם בשמיעה ובמישוש.

בדרך כלל איננו מודעים לאשליות המתרחשות בחיי היום יום, אלא פשוט נהנים מהשפעתן. חוקרי המוח מבודדים ומחזקים את התנאים שגורמים לאשליות כדי ללמוד על פעולת העין-מוח.

האשליות בתערוכה המחולקות לארבע קבוצות:

  • אשליות שינוי וקונטרסט - המוח הרגיש
  • אשליות תלויות בידע קודם - המוח המפרש
  • אשליות שמקורן בדו-משמעות - המוח הבוחר
  • אשליות הקשורות בהתמחות בפנים ובתנועה - המוח המומחה

לתערוכת "אשליות" באתר המוח

נוצר בתאריך: 15/12/08
עודכן בתאריך: 16/09/19