Skip to main content
header

ללמוד מן הטבע - מחקרי ביומימיקרי ישראלים

התערוכה נסגרה 2014-10-19


ביומימיקרי הוא תחום דעת המקדם למידה מהטבע לפתרון בעיות, ומתבסס על ההנחה שחלק מהאתגרים המעסיקים את האנושות כבר נפתרו בטבע.

משמעות המונח היא חיקוי החיים.(Biomimicry: Bio=life; mimesis=imitate)


מאז ומעולם התבונן האדם בטבע וקיבל ממנו השראה.

ניתן להכיר את התהליך דרך אחת מעבודות הביומימיקרי המוקדמות והמתועדות - עבודתו של לאונרדו דה וינצ'י על תעופה מלאכותית.

לאחר שנכשל דה וינצ'י בפיתוח מנגנון תעופה מכני, הוא פנה ללימוד של מעופפים שונים בטבע והקדיש זמן רב להתבוננות ולחקר בעלי חיים כמו דג מעופף, עטלף ושפירית. בהמשך, התמקד דה וינצ'י בלימוד מעמיק של הזואולוגיה והאנטומיה של התעופה הטבעית, ופנה למציאת האנלוגיות האפשריות בין התעופה הטבעית לתעופה המלאכותית.

אמנם לאונרדו דה וינצ'י לא הגיע לסוף התהליך – דגם עובד של מכונה מעופפת – אך מתודולוגיית הפיתוח הטומנת בחובה התבוננות בטבע, לימוד המנגנונים וחיפוש האנלוגיות הטכנולוגיות, היא התשתית להתפתחות תחום הביומימיקרי.

ההתפתחויות הטכנולוגיות המשמעותיות של העשורים האחרונים, כמו היכולת למדל ולבחון פתרונות טבעיים, ביניהם מבנים מיקרוסקופיים ומולקולריים, מאפשרות כיום גישה מתקדמת לטבע ולפתרונות החבויים בו. תהליך הפיתוח הביומימטי מזוהה כמנוע חדשנות בכל תחומי החיים.

מחקרי הביומימיקרי מוצגים כחלק מאירוע הקיץ של המוזיאון המארח את תערוכת הביומכניקה 'המכונה מבפנים' ממוזיאון הטבע Field בשיקגו.

מציגים :
פרופ' חנה דודיוק, ד"ר אנה דותן - שנקר
פרופ' בני הוכנר, ד"ר גיא לוי - האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' דני וייס - הטכניון, ד"ר גל ריבק - אוניברסיטת תל אביב
פרופ' אלון וולף - הטכניון
ד"ר יוסי יובל, ד"ר גבור קושה - אוניברסיטת תל אביב
ד”ר אלון קפואה, יואב טוב, נתי מיכאלי, ד”ר אמיר שפירא - אוניברסיטת בן גוריון בנגב,
פרופ’ שרגא שובל - אוניברסיטת אריאל
פרופ' איקו אביטל, אלון וייס, צוק טורבוביץ, אלמוג ביטון, משה ברכה, לאור בר,
אריאל פאל - מכללת סמי שמעון
אוצרות והפקה: מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים

סיוע באוצרות וכתיבה: ד"ר יעל הלפמן כהן, ארגון הביומימיקרי הישראלי
נוצר בתאריך: 03/08/14
עודכן בתאריך: 20/10/14