Skip to main content

השתלת עצם 2


השתלת עצם 2 הוא מיצב תלוי מקום, מודולרי ודאדאיסטי בתפיסתו, האמנית ענבל הופמן רקחה סביבה פיסולית המפגישה בין רוח "חדרי הפלאות" הרנסאנסיים ("Cabinet of curiosities") לבין אוסף של חפצים יומיומיים מחוסרי הילה. ההיגיון הפנימי המשובש של המיצב בנוי על "תודעת רצף", מעין מעגל סגור המזין את עצמו ומתפתח מעצמו. החיבור בין איקאה, מקס-סטוק ופסולת ביתית לבין מרכיבים אורגניים, הופך תחת ידיה להכלאה פנטסטית בין הביתי למדעי, בין הבוטני למשרדי, בין הטבעי לסינטטי. 
החפצים במיצב מתנהגים כמו "שחקנים" על סט תיאטרלי, נוֹנְסֵנְסי משהו, נענים לשימושים החדשים שהופמן מעניקה להם. כושר ההמצאה, האלתור והמשחקיות ממלאים את המיצב בהגיון רצוף מוקשים קטנים, ובמלכודות של הומור ואניגמטיות.  
הקומפוזיציה השלמה בנויה מסיטואציות פיסוליות, קטנות וממזריות, שמתחברות זו אל זו (בעזרת קשים, צינורות אינפוזיה, צינורות השקיה או ענפים) ומרכיבות רצף אסוציאטיבי שמתגלגל ומתפתח מאיבר לאיבר. ככל שנכנס פנימה - יתעורר ספק או חשד במנגנון, ככל שנתרחק – נבחין במערך הקונסטרוקטיבי המחזיק על כתפיו את המיצב (טלי בן נון)


 
העבודה שחלקה הראשון נחשף באפריל ביריד 'צבע טרי' מוצגת כעת לקהל במשכנה החדש במוזיאון בלומפילד למדע בירושלים, 'שביל ביצות' או גשר מוגבה מוליך את המבקרים בין חלקיה השונים של ההצבה הפרושה על פני 130 מטרים, ומאפשר להתבונן בהתרחשויות הפיסוליות מזוויות מרובות,
לפרויקט התווספו חלקים שנוצרו עבור החלל החדש וגם כמה שאולתרו במהלך ההתקנה.
ללא מועד סיום.
 
נוצר בתאריך: 29/06/17
עודכן בתאריך: 21/01/18