Skip to main content
header

לבנות ממטרה מקשית ושיפוד

 

 

 

 

 

מה קורה?

כשטובלים את הממטרה במים, שני חלקי הקשית מתמלאים במים. כשמסובבים את הממטרה, דפנות הקשית מפעילים על המים שבתוכה כוח בכיוון המאונך לדפנות. כוח זה גורם למים לנוע בתנועה מעגלית וגם מעלה אותם למעלה, עד שהם נפלטים מהקצ וות העליונים של שני חלקי הקשית.

המים שנשפכים "מפנים מקום" למים "חדשים", אשר נדחפים לשם בגלל הפרש הלחצים שבין לחץ האוויר הפועל על שטח פני המים שבכלי לבין לחץ האוויר האפסי שבתוך הקשית. כך ממשיכים המים לעלות בקשית (כתוצאה מההתמדה), עד שהם מגיעים לקצה, ממשיכים עוד קצת (בגלל אותה התמדה) ופוגעים בנו.

מקור: Straw Centrifuge

 

נוצר בתאריך: 02/08/09
עודכן בתאריך: 18/05/15