Skip to main content

מאמרים, פעילויות וחומרי רקע למורים

בחלק זה תמצאו חומרים שונים שיעזרו לכם להתכונן לפעילות עם תלמידים בכיתה או בבית.

הפעילויות מחולקות על פי מפגשי המדע השונים במוזיאון, אך תואמות את הנושאים הנלמדים בכיתה. אנחנו מזמינים גם מורים שאינם מתכננים ביקור במוזיאון להשתמש בחומרים בעבודתם.

נוצר בתאריך: 26/06/08
עודכן בתאריך: 27/05/15