Skip to main content
header

קידום נערות לבחירה במדע וטכנולוגיה

 

מחקרים מראים שישנו קשר ישיר בין החינוך לצמצום פערים מגדריים ומתן שוויון בהזדמנויות לשני המינים לצמיחה כלכלית. בעשורים האחרונים החלו מדינות וארגונים בינלאומיים לקדם את השוויון המגדרי בעולם, מתוך הבנה והכרה כי שוויון מגדרי יביא למימוש מלוא הפוטנציאל של הנשים והגברים ויתרום לצמיחה כלכלית, חברתית וטכנולוגית הן ברמה האישית והן ברמה הלאומית.
כך, משרד החינוך, משרד המדע וגופים חינוכיים נוספים, ביניהם מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים, פועלים במגוון דרכים לקידום השוויון המגדרי בקרב בני נוער. המוזיאון שם על סדר יומו לעודד בנות לבחירה בלימודי מדעים וטכנולוגיה בבית הספר ובאקדמיה לקראת פיתוח קריירה בתחומים אלו. בשנים האחרונות המוזיאון היה שותף למספר תכניות בארץ ובעולם ביניהם הפרויקט האירופי TWIST שמהווה בסיס לפרויקט הנוכחי HYPATIA
 
קבצים מצורפים: 
נוצר בתאריך: 29/03/16
עודכן בתאריך: 15/10/17