Skip to main content

OSOS: Open Schools for Open Societies

השקת פרויקט בינלאומי חדש, בשיתוף מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים ואורט ישראל לחיבור הקהילה המקומית לחינוך.
מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים ומרכז הפיתוח של אורט שותפים בפרויקט בינלאומי חדש של האיחוד האירופי. התכנית, שמשכה 3 שנים, מביאה את בשורת ה-Open Schooling לבתי הספר באירופה – הפיכתם למרכזים של הרחבת ההון המדעי על ידי שיתוף פעולה בין תלמידים, מורים והקהילה המקומית, ומתוך יצירת תרבות של חדשנות ואזרחות אחראית (responsible citizenship). התכנית הציבה לעצמה יעד שאפתני של 1000 בתי ספר ב-10 מדינות מרחבי אירופה, אשר יקיימו פעילויות Open Schooling.


 
כחלק מהמאמץ הכלל אירופאי, מו"פ אורט בשיתוף עם מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים, ירכזו את פעילויות הפרויקט בבתי ספר נבחרים ברחבי הארץ. הפעילות בבתי הספר בארץ תימשך שנתיים:
 
1. בשנת הלימודים הנוכחית (תשע"ח) ישתתפו 11 בתי ספר בשלב הפיילוט כמסגרות מדגימות (Open Schooling Hubs). בכל בית ספר התלמידים יתכננו ויבצעו פרויקט שנתי העונה על צרכי הקהילה המקומית ונעזר בגורמים מתוכה: הורים, חוקרים מהאקדמיה וסטודנטים, מומחים מהתעשייה, בעלי תפקידים ברשויות המקומיות, מוסדות תרבות וחינוך עירוניים ועוד. הפרויקטים יתמקדו בתחומי המדע והטכנולוגיה אך יאופיינו על ידי עבודה בין-תחומית (אינטר-דיסציפלינרית).
אחד עשר בתי הספר המדגימים יקבלו תמיכה צמודה לאורך השנה ממוזיאון המדע בירושלים וממו"פ אורט במגוון דרכים: פיתוח מודלים המקדמים תרבות של בית Open Schooling, הנחיות וייעוץ במגוון נושאים (פיתוח צוות, תכנון זמן, שותפויות עם ארגונים רלוונטיים בקהילה), וכן מגוון תהליכי יישום אפשריים.
 
2. בשנת הלימודים הבאה (תשע"ט), תתרחב הפעילות של כל בית ספר מדגים לעוד 9 בתי ספר – כך שבסך הכל יפעלו 100 בתי ספר בישראל כחממה מדעית-טכנולוגית ברוח Open Schooling. בשנה זו יבואו לידי ביטוי הידע והניסיון הרבים שצברו המורים המובילים בכל אחד מבתי הספר המדגימים. בשלב של התכנית תיווצר הלכה למעשה רשת בתי ספר הפתוחים לקהילה ופועלים כארגונים לומדים ולמלמדים.

הפרויקט מנוהל על ידי בית הספר ומרכז הפיתוח של Ellinogermaniki Agogi) EA) מיוון, ושותפים בו 20 מוסדות שונים מאירופה: אוניברסיטאות מגרמניה, ספרד ואירלנד, מוזיאונים ומרכזי מדע כמו Nemo מאמסטרדם ומוזיאון החלל של טולוז, ארגונים כמו ESHA (איגוד מנהלי ביה"ס של אירופה) ואיגוד הפיזיקאים. שותפות לפרויקט גם שתי אוניברסיטאות מחוץ לאירופה: פרת' מאוסטרליה ו-MIT מארה"ב.
בתאריך 31.10.2017 יתקיים אירוע חשיפת התכנית לרכזי התכנית בישראל, במוזיאון המדע בירושלים.
 
למידע נוסף על הפרויקט, כנסו לאתר הישראלי או לאתר האירופי, או צרו קשר עם מנהל הפרויקט במוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים, עומר גייסט
 
קראו כאן את דפי המידע הראשוןהשני והשלישי של הפרויקט (באנגלית)
 
נוצר בתאריך: 30/10/17
עודכן בתאריך: 22/04/18