Skip to main content
header

שבשבת כפות - שלב שני - הציר ומערך הציר

בניית הבסיס ומערך הציר

בסיס השבשבת ומערך הציר המתוארים בבנייה זו מתאימים לכל דגמי השבשבות שאנחנו מציעים לבנות בפרוייקט זה. הבסיס מבוסס על בקבוק מלא מים או חול (המשקל הגדול עוזר בייצוב הבסיס) ומערכת מיסבים העשויה פקקים, ואשר ציר השבשבת מוכנס לתוכה.

קחו פקק עם חור ופקק שלם, וחברו אותם בעזרת סרט דביק זה על גבי זה, כך שהפקק עם החור יהיה מעל הפקק השלם.

מלאו בקבוק ריק במים או חול, והבריגו את הפקק הכפול על הבקבוק.

קחו בקבוק ריק שני וגזרו אותו באמצע לרוחבו. שמרו את תחתית הבקבוק לשלב בניית הכפות (שלב 4). ראש הבקבוק הגזור "יתלבש" על הבסיס שהכנו בשלב הקודם.

להקלת הלבשת ראש הבקבוק, גזרו פס באורך של 5 ס"מ מהתחתית לכיוון צוואר הבקבוק.

הבריגו את הפקק המחורר השני לראש הבקבוק הגזור והלבישו אותו על ראש הבסיס כך ששני הפקקים יהיו זה מעל זה. הדקו היטב.

השחילו שיפוד דרך שני הפקקים המחוררים כאשר חודו של השיפוד נוגע בפקק התחתון השלם. ודאו שהשיפוד מסתובב באופן חלק ויציב.

הציר והפקקים מהווים יחד "מיסב סיכה":

צפו בסרטון ההדרכה
 

 

ניווט

 

השלב הבא:בניית זרועות השבשבת
השלב הקודם:מוצאים את מרכז הפקק
נוצר בתאריך: 31/03/11
עודכן בתאריך: 07/05/13