Skip to main content
header

חקר השבשבות

לאחר שבניתם שבשבת מדגם כפות תוכלו לחקור אותה בדרך שיטתית ע"פ שלבי החקר המדעי המקובלים.

אנחנו מציעים לכם שתי אפשרויות לבצע תהליך זה עם השבשבות שלכם:

אפשרות א':
תהליך המבוסס על שאלות חקר מכוונות (סגורות) שבו אנחנו מציעים איזה שאלות לחקור. תוכלו:
1. לעבוד מול מחשב באופן מקוון (on line) בדף פעילות חקר בעזרת שבשבות באתר מוזיאון המדע
2. על דפים שתורידו מאתר המוזיאון (off line) כשתלחצו על  שאלות חקר מוכתבות ("סגורות").

אפשרות ב':
תהליך המבוסס על שאלות חקר שלכם (שאלות "פתוחות") שבו אתם מעלים את השאלה, מנסחים אותה וחוקרים אותה בעזרת הקובץ חקר שבשבות - שאלות פתוחות

בחרו את המסלול המועדף עליכם והתחילו במחקר שלכם.


לאחר המחקר תוכלו:
נוצר בתאריך: 14/06/11
עודכן בתאריך: 16/10/11