Skip to main content
header

הפעילויות במקבץ זה נועדו להוות הכנה, סיכום והעשרה מדעית לתלמידי חט"ב וחט"ע הצופים ומשתתפים בהצגה "נגד הזרם", אך ניתן לקיימן גם באופן עצמאי, ללא קשר להצגה. ההצגה, שנכתבה ע"י אורי וייל ודוד רוזנברג ובוימה ע"י אורי וייל, מתקיימת במתכונת של "תיאטרון דיון" (Forum Theater), ומעלה שאלות הקשורות בחשמל וסביבה. התלמידים מהווים חלק מההצגה, משתמשים במיומנויות טיעון ומפתחים אותן.

ההצגה ומקבץ הפעילויות המקיפות אותה פותחו בשיתוף חברת החשמל.

נוצר בתאריך: 31/03/11
עודכן בתאריך: 07/04/15