Skip to main content

פלסטיק – האתגר

קהל יעד: ד'-ו'. 
 
התלמידים ילמדו מדוע פלסטיק- שהוא חומר מופלא גם מציב את האנוֹשוּת בפני אתגרים סביבתיים בים וביבשה. במפגש התלמידים ילמדו ויתרגלו מיון פלסטיק, יפעילו מפעל מחזור וייצור ייחודי, ויכינו מוצר מפלסטיק שהם ימחזרו. התלמידים ייצרו תיק או ארנק בשימוש חוזר בשקיות פלסטיק תוך כדי למידה על חוק השקיות וחוק האריזות. בעקבות ההתנסות התלמידים יחשבו על דרכים שבהם הם יכולים לפעול כדי להפחית את כמויות פסולת הפלסטיק.
 
נוצר בתאריך: 25/07/19
עודכן בתאריך: 25/07/19