Skip to main content
header

חומרים ואנרגיה

לכיתות ה'

מתאים לתוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה: מדעי החומר – אנרגיה; טכנולוגיה; אקולוגיה, סביבה וקיימות.

תומך בהתנסויות מרכזיות (היבט מדעי על נושאי טכנולוגיה, קיימות וסביבה).

לתלמידי ירושלים ומחוז ירושלים - ניתן להזמין תכנית רחבה הכוללת גם פעילויות בביה"ס, בתמיכת משרד החינוך והרשות המקומית.

 

האם אפשר להכין פופקורן על מנורה? התלמידים ייחשפו להיבטים מדעיים של וטכנולוגיים של נושא החיסכון באנרגיה והבידוד ויכירו סוגים שונים של אנרגיות מתחדשות.

נוצר בתאריך: 14/04/10
עודכן בתאריך: 03/10/19