Skip to main content

אל החלל ובחזרהמתאים לכיתות ה'.

מתאים לתכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה: מדעי כדור הארץ והיקום; טכנולוגיה.


איך משגרים חללית ואיך מנחיתים אותה בשלום? במה נבדלים כוכבי הלכת במערכת השמש?
מפגש עתיר התנסויות מאתגרות, המשגר את סקרנותם של התלמידים אל החלל ומחזיר אותם, סקרנים אף יותר.
נוצר בתאריך: 20/05/14
עודכן בתאריך: 28/09/16