Skip to main content

קסם או מדע

רוצים למזוג מים מכד שלעולם אינו מתרוקן? האם אפשר לגרום למיץ לשנות את צבעו? ומה בין קסמים למדע? כל זאת והרבה יותר, במפגש "קסם או מדע". 

מפגש העשרה. מתאים גם כביקור ראשון במוזיאון או במסגרת טיול.

לכיתות ד'- ו'
נוצר בתאריך: 04/05/15
עודכן בתאריך: 03/10/19