Skip to main content
header

מפגש מדע יסודות המבנה

מבנים בירושלים:
במפגש מבנים בירושלים נתבונן על מבני העיר ממבט חוקר. ננסה לענות על שאלות כגון: מדוע דווקא קשתות וכיפות נשמרות ממבנים עתיקים, איך אפשר לבנות מבנים קלים אך יציבים ומה תפקיד המיתרים שבגשר המיתרים בכניסה לעיר? המפגש עוסק ביסודות מבניים כמו: קשתות, כיפות, זיזים וקורות תוך התייחסות למבנים בכלל וקישור למבנים מיוחדים בירושלים. התלמידים יפעלו עם מוצגי התערוכה "למה בניינים לא נופלים?" ועם מוצגים נוספים ברחבי המוזיאון. הם ישתתפו בהדגמה מדעית בה ינסו ''בין היתר'' לעמוד על ביצים ולשבת על מסמרים, ובסדנה פעילה יתנסו בבניית מבנים מחומרים שונים.


מבנים: מעבדת הבית

מפגש מדע ליסודי - מבנים בירושלים

מתאים לכיתות ד'

מתאים לתכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה, לתחום טכנולוגיה: עולם מעשה ידי אדם.

איך בונים בניינים יציבים? מה מחזיק את הגשר התלוי בכניסה לירושלים? נפעל עם מוצגי התערוכה "למה בניינים לא נופלים?", נכיר עקרונות מדעיים והנדסיים המצויים במבנים ונתנסה בבניית מבנים מפתיעים מנייר.
נוצר בתאריך: 27/08/12
עודכן בתאריך: 25/07/19