Skip to main content
header

חשמל ואלקטרומגנטיות

מיועד לכיתות ו'

מתאים לתוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה, לתחומים מדעי החומר וטכנולוגיה: עולם מעשה ידי אדם, אנרגיה חשמלית, אלקטרומגנט.

תומך בהתנסויות מרכזיות (בדגש על אנרגיה חשמלית ואלקטרומגנטיות).


מפגש חוויתי ופעיל שבמהלכו ילמדו התלמידים על הקשר בין חשמל למגנטיות.

בעת הביקור

בפתיחת המפגש יקבלו התלמידים הקדמה בנושא מגנטיות וישתתפו בהפעלות שונות סביב מגנטים.
בהמשך ישתתפו באופן פעיל בסיור סביב מוצגים שונים בתערוכת "לאור החשמל" כמו מנוע חשמלי, דינמו ואלקטרומגנט במטרה להבין איך אפשר לייצר חשמל בעזרת מגנט ולהפוך ברזל למגנט בעזרת זרם חשמלי.
התלמידים ייקחו חלק בסדנה פעילה שבה יבנו אלקטרומגנט פשוט.

מטרות הפעילות

 • התלמידים ילמדו מושגים בסיסיים בנושא מגנט ומגנטיות.
 • התלמידים יבינו את העקרונות המדעיים עליהם מבוסס האלקטרומגנט.

מסרים מרכזיים

 • לכל מגנט יש שני קטבים, המנוגדים זה לזה.
 • בין קטבים זהים מתרחשת דחייה, ובין קטבים מנוגדים מתרחשת משיכה.
 • סביב מגנט נוצר שדה מגנטי.
 • קרבה למגנט ממגנט חפצים מברזל.
 • כאשר זורם זרם חשמלי במוליך נוצר סביבו שדה מגנטי.
 • ברזל השרוי בשדה מגנטי מתמגנט ויכול תפקד כמגנט לכל דבר.

 

לפני הביקור

על מנת שהתלמידים יפיקו את התועלת המרבית מהביקור במוזיאון אנו ממליצים על פעילות מוקדמת להכנת התלמידים בכיתה:

 • לקיים מפגש בנושא מגנטיות, ובו יתבקשו התלמידים להביא מגנטים מסוגים שונים מהבית ומהסביבה שלהם על מנת לחקור אותם, ינסו למגנט חומרים שונים ויצפו במה שקורה שמקרבים שני מגנטים אחד לשני.
 • לאסוף מנועים חשמליים, מיקרופונים ורמקולים משומשים ולפרק אותם על מנת ללמוד על חלקיהם השונים ולנסות להביא את עקרון פעולתם.
  לבנות מעגלים חשמליים ולשלב בהם רכיבים מסוגים שונים.


אחרי הביקור

במטרה להעמיק את ההבנה ולהבטיח את המסרים של המפגש אנחנו ממליצים על פעילויות המשך בכיתה:

 • להמשיך ללמוד על מנועים חשמליים בדרך המעשית של איסוף מנועים המשמשים למטרות שונות, לימוד על המשותף ועל ההבדל ביניהם.
 • לבנות מנוע חשמלי המבוסס על הידע שנרכש במהלך הביקור במוזיאון ולנצל את פעולתו לביצוע עבודות שונות כמו הרמת משקל, הפעלת מאוורר, הסעת רכב צעצוע ועוד...
 • לבנות דינמו שייצר חשמל ויפעיל צרכים שונים במעגל החשמלי כמו מנורה, זמזם ועוד...
 •  לבנות אלקטרומגנט מבורג וסליל ולנסות להשתמש בו לשימושים אחרים מלבד מגנט והרמת ברזלים.
 • לחפש בבית ובסביבה הקרובה מכשירי קול ומכשירים נוספים המבוססים על עקרונות הדומים לאלה שלמדנו במהלך הביקור במוזיאון.

 

נוצר בתאריך: 19/03/08
עודכן בתאריך: 09/08/17