Skip to main content

חושבים ומחשבים

מתאים לתלמידי כיתה ז' - ח'

מספרים ונוסחאות יכולים להרתיע. מצד שני, חישובים מאפשרים לנו לדעת דברים שאי אפשר למדוד באופן ישיר: מהי מסת השמש? איך לפתור מבוך?

לעיתים החישוב הוא פשוט ולעיתים מסובך.

המחשב מאפשר לנו לפתור בעיות סבוכות בזמן קצר.

במהלך הפעילות נשתעשע עם מספרים ומחשבים, נפתור חידות מאתגרות ונפעל עם מוצגי התערוכות "קאפצ'ה" ו"בא בחשבון".

מבט רחב על הקשר שבין מדע וטכנולוגיה, מתמטיקה וחיי היומיום.

נוצר בתאריך: 20/05/14
עודכן בתאריך: 25/07/19