Skip to main content

מדע ובילוש

מיועד לכיתות ג', ד'

מתאים לתוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה או כמפגש העשרה.

בלשים ופענוח תעלומות מעסיקים ילדים רבים ומגרים את דמיונם: איך מזהים כסף מזויף? איך מוצאים טביעות אצבעות? נגלה את טביעות האצבעות הייחודיות שלנו ונתנסה בבניית קלסתרונים. נלמד על דרכים שונות לפענוח תעלומות בלשיות וניווכח שהבלש מאמץ דרכי פעולה מדעיות.

בעת הביקור

המפגש חושף בפני התלמידים שיטות עבודה מחקריות של בלשים. במהלך המפגש מגלים התלמידים את הדמיון שבין עבודת החקר של המדען לבין עבודתו של הבלש החוקר.
התלמידים יתנסו במספר שיטות משטרתיות נוספות לזיהוי ומציאת חשודים, כמו בנית קלסתרון זיהוי טביעות אצבעות, ושימוש בחומרים מזהים ייחודיים ויסיירו בין מוצגי המוזיאון. 

מטרות המפגש

 • התלמידים יזהו את הדמיון בין עבודתו של הבלש לבין זו של המדען.
 • התלמידים יכירו מרכיבים שונים בעבודתו של הבלש ויתנסו בהם: זיהוי טביעות אצבעות, בניית קלסתרון, התבוננות במיקרוסקופ, זיהוי חומרים מסוכנים ועוד.


מסרים מרכזיים

 • תהליך החקר המדעי כולל איסוף מידע, העלאת שאלות ובדיקת השערות.
 • קיים דמיון בין מאפייני עבודתו של הבלש לבין עבודתו של המדען.
 • טביעת אצבע הינה אמצעי זיהוי אמין וחד משמעי: לכל אדם טביעת אצבע אופיינית ויחודית רק לו.
 • בקלסתרון מתורגם תיאור מילולי לתיאור חזותי.


לפני הביקור

על מנת שהתלמידים יפיקו את מרב התועלת וההנאה מהביקור במוזיאון, אנו ממליצים על הכנה מוקדמת של התלמידים בכיתה.
ניתן לשוחח עם התלמידים על שיטות שבהן נעזרת המשטרה על מנת למצוא חשודים, כמו בניית קלסתרון וחיפוש אחר עקבות מסוגים שונים. כדאי אף לבקש מהתלמידים שיאספו כתבות מעיתונים, בהן מצוינות שיטות משטרתיות למציאת חשודים ולזיהויים.

 

אחרי הביקור

אנחנו מציעים לכם מספר רעיונות וכיוונים להמשך הפעילות בנושא מדע ובילוש:

 • פיתוח נושא העקבות - מהי עקבה? כל שריד או סימן שמשאיר אחריו משהו או מישהו. אילו עקבות מכירים התלמידים מחיי היום יום? עקבות
  של חומרים, חום, קול, אור וצבע. ניתן להרחיב את הדיון על נושאים שונים כמו מאובנים (Paleontology), הצילום כעקבות, וכאמצעי מעקב ותיעוד
  בהקשר המדעי והבלשי, עבודת הארכיאולוג המתחקה אחר שרידים העבר באמצעות עדויות ועוד.
 • ניתן לחפש יחד כתבות או אתרים באינטרנט העוסקים בתעלומות ותגליות מדעיות כגון חיפוש רמזים בתעלומות קיום חיים על מאדים.
 • הרחבה בנושא מראות - מראות המאפשרות לנו לראות דברים קטנים באמצעות הגדלה של העצם הנראה; מראות המשנות לנו את שדה הראיה
  (צורת המראה או שימוש במספר מראות שמוצבות בצורות שונות).
  ניתן לבנות יחד עם התלמידים פריסקופ.
 • ניתן לבנות עם התלמידים מיקרוסקופ טיפת מים.


חיבורים לרשת


חיבורים לתוכנית הלימודים

 • תהליך החקר המדעי.
 • תקשורת - סמלים, העברת מידע, אמצעים טכנולוגיים, חושים.
 • מיומנויות של טיפול במידע בתחומי המדע והטכנולוגיה.

 

נוצר בתאריך: 19/03/08
עודכן בתאריך: 03/10/19