Skip to main content

להסתכל אחרת

מתאים לכיתה א'

ניתן לקיים את הפעילות כסדנא משותפת להורים וילדים, לכיתות א'-ב

מפגש המדע "להסתכל אחרת"  מתנהל בתערוכה-סדנא "פנס חושך". התערוכה "פנס חושך", שמתגלה בהדרגה מתוך החושך, מזמינה את המבקרים בה להרפתקה "אפלה" ומרגשת. התערוכה משתנה תוך כדי הביקור. תאורות מיוחדות, צללים והבזקים, מצלמות וידאו ועיבוד ממוחשב למה שמצולם מגלים למבקרים פנים חדשות של עצמם ושל תופעות שונות.

בעת הביקור במוזיאון המדע

המפגש מורכב מפעילות בתערוכה-סדנא "פנס חושך", ומסיור פעיל בתערוכות המוזיאון.
הכיתה פועלת ביחד, במשך שעה, בתערוכה "פנס חושך". הילדים עוברים מהאזור המרכזי לפעילות בתחנות שונות בתערוכה, ובחזרה למרכז. כל קבוצה מתמקדת בתחנה אחת או שתיים. כשחוזרים למרכז, קיימת הזדמנות להשוות בין מה שראינו קודם לבין מה שאנחנו רואים עכשיו.
נשמח להעזר במחנכים ובמבוגרים המלווים בפעילות בתחנות השונות. לשם כך תוכלו לעיין במוצגים של מוקד רקע: "ראית צפרדע", "איזה יום הולדת"!? ובמוצג של מוקד זמן "זיכרון צל".
סיור בתערוכות האחרות במוזיאון משלים את העיסוק בנושא "להסתכל אחרת", לדוגמא: בתערוכת "אשליות" מתנסים להתגבר על מגבלות החושים שלנו.

מטרות הפעילות

  • הילד יכיר גורמים המשפיעים על התפיסה של מה שאנחנו רואים.
  • הילד יזהה וישווה את מה שרואים בהסתכלות מנקודות מבט שונות של צופים שונים.
  • הילד ייצור הקשרים בין המתרחש בתערוכה לבין חיי היומיום.


מסרים מרכזיים

  • הגורמים הפיזיקליים העיקריים המשפיעים על מה שרואים הם: זמן, רקע, אור ומקום.
  • כשאין אור לא רואים, באור מועט לא רואים צבעים.
  • הצבע והכיוון של האור משפיעים על מה שרואים.


לפני הביקור

כדי להפיק את מרב התועלת מהביקור, רצוי להכין את הילדים לפני מפגש המדע. אנחנו ממליצים לדבר עם הילדים על מה שהם מבינים במילים "להסתכל אחרת", מתי הם הסתכלו על משהו בצורה שונה ומה הם מצפים מפעילות בנושא כזה במוזיאון. בשיחה אפשר להתייחס לשם התערוכה - "פנס חושך", ולניגוד שבו. המלצה: כדאי להביא מצלמה, כדי שהילדים יצלמו את המוזיאון מנקודת המבט המיוחדת שלהם.

מידע נוסף על התערוכה תוכלו לקרוא בחוברת כמעט 2000 גיליון 22. 

 

אחרי הביקור

אנו מאוד ממליצים לעודד את הילדים לחשוב ולנסות את ההצעות לבית הכתובות בגלויות, ובכלל-להסתכל אחרת על דברים חדשים ומוכרים כאחד. אם צילמתם במהלך הביקור, תוכלו לספר על החוויות במוזיאון באמצעות התמונות, והתגובות של הילדים. בבניית סיפור הביקור, תוכלו לחזור ולחדד את המסרים שעלו במפגש. רצוי, כפעילות המשך נוספת, להסתכל בשנית על מוצגים מתוך התערוכה, כגון "עין צפרדע", "איזה יום הולדת", " זיכרון צל" ולהשוות בין הזיכרונות של הילדים השונים על הפעילות במוצגים אלה. אפשר גם להכנס למדור של פעילויות (לחלק של פנס חושך) וגם לפעילויות במוצג "מראת X" ו"סטרובוסקופ".


קישורים

http://www.howstuffworks.com/blue-screen.htm
http://exploratorium.edu/light_walk/index.html

קשר לתכנית הלימודים

  • מתאים לתוכנית הלימודים לתחום טכנולוגיה: מידע ותקשורת, קליטה ואיסוף מידע.
נוצר בתאריך: 19/03/08
עודכן בתאריך: 03/10/19