Skip to main content

פעילות חקר- שבשבות

המוזיאון מגיע אליכם לבית הספר!

לכיתות ט'-י'

תוכנית ייחודית של התנסות וחקר, לקידום תהליכי הוראה ולמידה באמצעות פרויקטים (לב"פ). התלמידים יפעלו בקבוצות קטנות בליווי מדריכי המוזיאון והמורים - יתכננו, יבנו ויבדקו את פעולתן של שבשבות העשויות מבקבוקי פלסטיק.

התהליך כולל הנחייה למורים ומעורבות פעילה שלהם בתהליך.

מתאים להעמקה בתכני לימוד שונים ולטיפוח מיומנויות של חקר מדעי.

ניתן לקיים את הפעילות גם במוזיאון.
נוצר בתאריך: 25/05/12
עודכן בתאריך: 25/05/12