Skip to main content
header

לתוך עולם הפיזיקה

מפגשים הכוללים תחומים שונים של עולם הפיסיקה וביטויים בתערוכות המוזיאון.
  • מיועד לתלמידי מגמות מדעים וכן לכיתות מצוינות ותגבור במקצועות המדעיים.
  • המפגשים מתאימים לתכנית הלימודים בפיסיקה, כולל לימודי  5 יחידות.

אל תוך עולם הפיסיקה- מכניקה
מפגש עם הרעיונות הבסיסיים המונחים ביסוד העיסוק במכניקה ותנועה והתפתחותם: כוחות, חוקי ניוטון ואנרגיה.
מבט אל תחום המכניקה בדרכים מגוונות וחווייתיות: הדגמה וסיור מודרך תוך הפעלת מוצגים בתערוכות "מנוף לגילוי" ו- "סיבוב בלונה פארק".

אל תוך עולם הפיסיקה- חשמל
הפעילות כוללת סיור פעיל בתערוכה "לאור החשמל". בין הנושאים המוצגים: אלקטרוסטטיקה, תופעות של זרם חשמלי, הקשר בין שדה חשמלי ומגנטי, השנאה.
ניתן לשלב את נושא התאורה כדוגמה לדרך ההתפתחות של טכנולוגיות המבוססות על חשמל.

אפשרות לשלב הרצאת העשרה בנושאים הבאים:
  • איינשטיין ופיסיקה מודרנית - תורתו המדעית של אלברט איינשטיין תוך התייחסות למושגים כמו זמן, מהירות האור, שקילות מסה-אנרגיה.
  • מי מפחד מקרינה אלקטרומגנטית? - על קרינה אלקטרומגנטית וחשיפתנו אליה, תוך דגש על קרינה של טלפונים סלולריים.
  • טסלה ומלחמת הזרמים - זרם ישר מול זרם חילופין, אדיסון כנגד טסלה.
  • דארווין ותורתו - כדוגמא למהפכה מדעית.
נוצר בתאריך: 19/03/08
עודכן בתאריך: 22/09/13