Skip to main content

נעים במוזיאון

לכיתות ח' - י"ב

מומלץ לביקור אחרי השעה 14:00

מפגש העשרה. מתאים גם כביקור ראשון במוזיאון או במסגרת טיול.
מפגש חוויתי המציג תופעות מדעיות מיוחדות, פעילויות עם מוצגים מרכזיים בתערוכות המוזיאון, התנסות מאתגרת בפתרון חידות המצריכות "יציאה מהקופסה" וצפייה בהדגמת "טעימות" מדעית.


 

נוצר בתאריך: 19/03/08
עודכן בתאריך: 03/10/19