Skip to main content

מסע בעקבות הנורה

מיועד לכיתות ח' - ט'

לאחרונה מוטרדים בני נוער רבים מעתיד כדור הארץ ומההיבטים הסביבתיים הקשורים בכך. נורת הלהט היא דוגמא לפריט יומיומי שהשימוש בו מזיק לסביבה.

מדוע באוסטרליה יש חוק שאוסר על שימוש בנורות להט?

באילו נורות כדאי להאיר חדר בבית  ובאילו איצטדיון?

השאלות הופכות להיות רלוונטיות מתמיד. במפגש נחקור את נורת החשמל וספקטרום האור המופץ ממנה, נכיר את מבנה הנורות ועקרונות פעולתן, נעסוק בהיבטים הטכנולוגיים והאנרגטיים שלהן ונפעל עם מוצגים נוספים בתערוכה "לאור החשמל".

מומלץ להכין את התלמידים לקראת המפגש באמצעות הפעילויות הלימודיות בנושאי חשמל באתר המוזיאון

מתאים לתוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה, לתחום מדעי החומר – פיסיקה: חומרים ואנרגיה (חשמל).

תומך בהתנסויות מרכזיות (בנושאים אנרגיה חשמלית, תאורה ונורת חשמל).


מטרות הפעילות

 • התלמידים יפעילו באופן עצמאי את המוצגים בתערוכת חשמל, יפעילו נורות מסוגים שונים ויבחינו בהבדלים שמבנה שלהם ובאור הנפלט מכל אחת.
 • התלמידים יכירו מקרוב את העיקרון הפיזיקלי של הפקת האור בנורת הלהט, ויחקרו את תהליך החקר של אדיסון שהוביל להמצאתה.
 • התלמידים יגלו את הקשר בין תכונות החומר (טמפ' התכה וכו...) לבין התאמתם כחוטי להט בנורה החשמלית.
 • התלמידים יכירו סוגי קרינה שהאדם אינו רואה, כמו קרינה אינפרא אדומה וקרינה אולטרה סגולית, ואת הדרכים לזיהוי קרינות אלה.

 

 • מסרים מרכזיים
  זרם החשמל העובר במוליך גורם לחימומו, ובטמפרטורות גבוהות נפלט אור הנראה לעין.
 • זרם חשמלי הזורם בגז בלחץ נמוך גורם לפליטת אור בצבע שתלוי בסוג הגז.
 • האור הנפלט מנורות שונות הפועלות על פי עיקרון שונה מורכב מצבעים שונים.
 • תפקידה של בועת הזכוכית בנורת הלהט לעקב את תהליך השרפה ע"י בידוד חוט הלהט מהחמצן שבאוויר החיצוני.


לפני הביקור

על מנת שהתלמידים יפיקו את התועלת המרבית מהביקור במוזיאון אנו ממליצים על הכנה מוקדמת של התלמידים בכיתה.

 • להעלות לדיון את השאלות הבאות תוך כדי איסוף נתונים מהסביבה הביתית והבית ספרית:
 • איזה סוגים של מנורות מכירים התלמידים מחיי היום יום שלהם?
 • האם ניתן לראות שיש שימושים שונים לנורות מסוגים שונים?
 • האם האור שמקבלים ממנורות שונות הנו אותו אור בכל המקרים?


אחרי הביקור

על מנת להפיק יותר תועלת מהפעילויות שיעברו התלמידים במוזיאון מומלץ להמשיך את הפעילות בכיתה בכמה כיוונים שיוכלו להרחיב את הידע שלהם.

 • סיור בבית הספר, בכיתות, במעברים, במעבדות, באולם הספורט, בחצר בגינות ועוד ולעשות רישום של סוגי המנורות השונים בכל מקום, ולדון בשאלה האם יש קשר בין סוג המנורה והתפקיד שלה בהתאם למקום שבו היא ממוקמת?
 • לבקש מהתלמידים להקים אוסף תערוכתי של סוגים שונים של מנורות שיוכלו לאסוף מהבית והסביבה.
 • לאחר שהתלמידים התנסו בלחקור את המבנה ודרך הפעולה של מנורת הלהט במוזיאון יש מקום לקחת סוג אחר של מנורה ולחקור אותה בשיטה דומה (לפרק מנורת פלואוריסצנט או כספית למשל וללמוד את המבנה ודרך הפעולה שלה).

 

נוצר בתאריך: 19/03/08
עודכן בתאריך: 22/07/13