Skip to main content

רואים את האור

מיועד לכיתות ט' - י'

מתאים לתלמידים הלומדים אופטיקה כנושא חובה בכיתה י' או כפעילות העשרה והעמקה בתחומי הפיסיקה.


טכנולוגיה אופטית מופיעה היום בכל תחומי החיים, משואבי אבק רובוטיים ועד תותחי לייזר.

התלמידים יכירו בהדגמה אינטראקציות שונות של אור וחומר, יחקרו את תכונת הקיטוב של האור ואת יישומיה וייחשפו בחדר חשוך לתופעות שרק שם אפשר לראות.
נוצר בתאריך: 22/07/13
עודכן בתאריך: 03/10/19