Skip to main content
header

מבלבלים את המוח (אשליות ראיה)

לכיתות ח'  - יב'

מיועד לכיתות ביולוגיה ולכיתות מצוינות.

מתאים גם כביקור ראשון במוזיאון או במסגרת טיול (מומלץ לביקור אחרי השעה 14:00).


בני נוער אוהבים לשתף את חבריהם בתופעות מפתיעות שהם מגלים.

אשליות ראיה מזמנות שיתוף כזה.

כיצד אפשר להעלים את הפנים של חבר היושב ממול? 

מה קורה כשלתמונה אחת יש יותר מפירוש אחד? 

נפעל בתערוכה "אשליות - מבלבלים את המוח", נגלה אשליות מפתיעות וננסה להבין חלק מהמנגנונים האחראיים להיווצרות אשליות במוח האנושי.

 

נוצר בתאריך: 19/03/08
עודכן בתאריך: 03/10/19