Skip to main content

קאפצ'ה - מדעי המחשב

מתאים לתלמידים הלומדים את תחומי המחשב או כפעילות העשרה והעמקה לתלמידי מגמות אחרות.

מחשבים תופסים חלק גדול בחיינו, וקשה לנו לתאר התנהלות יומיומית בלעדיהם. מעבר להיותם כלי נוח לאיתור מידע ולמשחקים, המחשבים חיוניים ביותר לפתרון
בעיות, ומהווים בסיס למחקר כמעט בכל התחומים.

במהלך המפגש יחוו התלמידים את העקרונות העומדים בבסיס מדעי המחשב ויכירו את הסוגיות העיקריות עימן מתמודדים כיום מדעני מחשב ויסיירו בתערוכה החדשה קאפצ'ה.

נוצר בתאריך: 07/08/13
עודכן בתאריך: 08/09/14