Skip to main content

לקראת מפגש ואחריו

מחקרים מצביעים על תרומה חשובה של ביקור במוזיאון ללמידה, בעיקר כאשר מקדימה אותו פעילות מכינה בכיתה ובעקבותיו מתקיימת פעילות סיכום. מהלך זה של; פעילות מקדימה - ביקור במוזיאון - פעילות מסכמת; מוכר בשם "מעגל הקסם".

פעילויות שנעשות בכיתה או בבית לפני ואחרי הביקור במוזיאון יכולות לגשר בין למידת מדעים בבתי הספר לבין הלמידה המתרחשת במוזיאון המדע, ליצור המשכיות ולהפוך את חוויית הביקור במוזיאון למשמעותית יותר עבור מורים ותלמידים.

 

 למידה חוץ כיתתית, גם במוזיאון המדע 

 לפני הביקור במוזיאון - כללי

משיחות עם מורים, לצד ניסיון מצטבר בהדרכה חוץ בית ספרית בכלל והדרכת כיתות במוזיאון בפרט, וכן מנתוני מחקרים, מתברר כי למידה יעילה ומשמעותית במוזיאון דורשת הכנה מוקדמת. הכנה זו כוללת, בנוסף לתכנים הלימודיים המתקשרים לנושא הפעילות, תכנים המתייחסים לביקור במוזיאון כחוויה כוללת וקשורים למרכיבים האישיים, החברתיים והפיסיים של הביקור.

הביקור במוזיאון המדע כחוויה כוללת

הילד המגיע למוזיאון חש לעתים תחושת זרות, וחוסר התמצאות. אצל ילדים מסוימים, בעיקר צעירים, תחושות אלה עלולות לעורר אף חששות ואי שקט. ככל שהצפוי בביקור יהיה בהיר יותר, כך תגדל תחושת המוכרות שתסייע להגברת השקט הפנימי ולייצור תנאים מתאימים ללמידה.

אנחנו ממליצים לנקוט סדרת פעולות שיתרחשו לפני הביקור במוזיאון כדי ליצור אצל התלמידים דימוי שישפיע על הביקור עצמו:

מידע על אופי המוזיאון

חשוב ליידע את התלמידים כי מוזיאון המדע הוא מוזיאון אינטראקטיבי, המציג עקרונות מדעיים וטכנולוגיים באמצעות מוצגים פעילים, שמותר ואף רצוי לגעת בהם ולהפעיל אותם. במוזיאון מספר תערוכות שכל אחת עוסקת בנושא מדעי או טכנולוגי מכמה היבטים. חלק מחללי המוזיאון הם חללים פתוחים רבי גירויים חזותיים ושמיעתיים. אלה מאפשרים חופש פעולה ולמידה מתוך התבוננות.

ארגון הפעילות

 • משך הפעילות במוזיאון הוא שעתיים שלמות, במהלכן התלמידים יפעלו בתערוכה הקשורה לנושא הפעילות, יצפו בהדגמה או סיפור, יבצעו פעילות חקר או בנייה ויקבלו זמן לפעילות עצמאית במוזיאון.
 • כל כיתה תתחלק לשניים. כל מחצית תודרך ע"י מדריך/ה מהמוזיאון ותלווה ע"י מבוגר/ת – מורה או הורה. המדריכים יהיו צמודים לקבוצתו במשך כל הפעילות.
 • הפעילות תתקיים בכמה חללים במוזיאון, אך לא בכולם. במהלך הפעילות יינתן גם זמן לפעילות עצמאית בתערוכות שאינן קשורות לנושא הפעילות.

 

כללי התנהגות

למרות ההזמנה לגעת ולחוות באמצעות החושים, ובכלל זה הפעלת המוצגים, ישנם כללי התנהגות מוגדרים:

 • התיקים יופקדו באזור ייעודי ולא תהייה גישה אליהם במשך הפעילות.
 • האכילה במוזיאון מותרת רק בזמנים ובמקומות שנועדו לכך. 
 • חשוב להישמע להוראות מדריכי המוזיאון, ולהיכנס רק לתערוכות אליהן כיוונו המדריכים.
 • אין לרוץ, לצעוק, ולהשתמש במוצגים בדרך לא נאותה, או להתפרע בין כותלי המוזיאון.

 

למרות האמור לעיל, על המורה לבחור מה להדגיש ומה להסתיר, כדי לשמור על האיזון המתאים לו בין המוכר והצפוי לבין החדש והמפתיע.

הצעה אופרטיבית: אם מסיבה כלשהי לא נעשתה פעולת הכנה מוקדמת, ניתן לנצל את זמן הנסיעה באוטובוס ולשוחח על הצפוי.

כדאי לידע את ההורים מראש בפרטי הביקור, ולעדכן אותם אחריו. אפשר להפנות גם את ההורים לאתר האינטרנט שלנו ואף לתת להם את פרטי הדף הנוכחי.

 חומרים ופעילויות המתאימים לנושאי מפגשי המדע

מומלץ מאד להיעזר בחומר שניתן למצוא בהרחבה על מפגשי המדע השונים לקראת ביקורכם במוזיאון.
תוכלו למצוא בכל פרוט של מפגש מדע:

 • מטרות ומסרים מרכזיים של הפעילות.
 • תיאור קצר של הפעילות המתרחשת במוזיאון.
 • המלצות, רעיונות והצעות לפעילות בכיתה לפני הביקור ואחריו.
 • קישור הנושא לתוכנית הלימודים.
 • קישורים לאתרי אינטרנט רלוונטים.
 • משדרים של הטלוויזיה החינוכית בנושא הפעילות.

 

נוצר בתאריך: 30/04/08
עודכן בתאריך: 05/09/18