Skip to main content
header

קיימות - ערכה לבית הספר היסודי

ערכת ההסברה "קיימוּת – כי הכּול קשור", המיועדת לכיתות ג' עד ו', מציעה היכרות עם גישת הקיימוּת בהתבוננות רחבה ורב-תחומית.

הערכה מחולקת לחמש יחידות אשר כל אחת מהן מאירה היבט מסוים של הקיימוּת, ודרכו היא מציגה את יחסי הגומלין המורכבים שבין האדם לבין סביבתו הטבעית והאנושית.

כל אחת מחמש היחידות כוללת כרזה וחוברת למורה ובה רקע כללי ומערכי שיעור.

בדפים אלה אנו מביאים קישורים לדפי אינטרנט, למאמרים, לסרטים ולספרים שבהם תוכלו להיעזר כדי להרחיב את ידיעותיכם ולהעשיר את תוכן השיעורים. בחלק ממערכי השיעור תמצאו הפניות לקישורים מסוימים.

אודות הערכה

יחידה 1: מה צריך כדי לחיות?

יחידה 2: המערכות האקולוגיות – הבסיס לקיומנו

יחידה 3: טביעת הרגל האקולוגית

יחידה 4: מהמקומי לעולמי

יחידה 5: המצאות וחידושים

 

 

 

נוצר בתאריך: 10/01/10
עודכן בתאריך: 17/01/11