Skip to main content
header

קיימות לחטיבת הביניים - יחידה 1 - מה צריך כדי לחיות?

קבצי PDF להורדה

כרזה  - מה צריך כדי לחיות?

חוברת למורה  - מה צריך כדי לחיות?

 

קישורים והרחבה:

לשיעור הראשון:

 • סרטי טבע אפשר לשאול במרכזיות פדגוגיות ובספריות השאלה לסרטים.
 • חומר רקע נוסף אפשר לקרוא בספרי מבוא לאקולוגיה.

 

לשיעור השלישי:

 

לשיעור הרביעי:

 • מצגת האוכל:
 • וחלקה השני של המצגת:
 • המצגת עוררה תגובות רבות ברחבי העולם; חיפוש לפי "Food Expenditures Around The World" יאפשר לצפות בחלקן.
 • המצגת יצאה לאור כספר:
 • "Hungry Planet: what the world eats" שנכתב על ידי Peter Menzel and Faith D’Aluisio. מספר זהו פותחו מערכי שיעור שאפשר להשיג דרך האתר www.socialstudies.com or www.writingco.com . מערכי שיעור אלה מפתחים את ההיבטים הגאוגרפיים, התרבותיים והכלכליים של הרגלי התזונה, חיי היומיום והתרבויות של 12 משפחות המוצגות בספר כאמצעי ללמוד על מקורות המזון והמנהגים, מעט על כלכלה לאומית ועולמית ועל סוגיית הגלובליזציה של שוקי המזון. מה אפשר ללמוד מהפוסטרים על התרבויות, מהו הדמיון ומה הם ההבדלים בתפקיד המזון בין המשפחות השונות? אפשר ללמוד גם על הרכב משפחה גרעינית או מורחבת ואיך זה מתבטא באחריות להשגת המזון ולהכנתו עבור המשפחה.
 • http://www.grida.no/_res/site/File/publications/vital-waste2/VWG2_p20and21.pdff
 • http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/Articals/hafalot-green_1.doc
 • חיפוש תמונות באינטרנט (לפי המילים "תרבות הצריכה" בGoogle) מעלה שפע של רעיונות נוספים.
 • אתר אישי על תרבות הצריכה – מומלץ

 

לשיעור החמישי:

נוצר בתאריך: 10/03/10
עודכן בתאריך: 17/01/11